nk4056 Věda a sport

Fakulta sportovních studií
jaro 2021
Rozsah
7/7/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšířit teoretické znalosti potřebné při plánování, přípravě, realizaci samostatných výzkumných projektů s kinantropologickou tématikou.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v odborné literatuře zaměřené na výzkumu ve sportu
- popsat aktuální možnosti podpory (grantové agentury) výzkumné činnosti
- porozumět jazyku projektových výzev
- charakterizovat základní typy výzkumů ve sportu
- posoudit kritéria hodnocení vědy
- vytvořit ucelený návrh výzkumného vědeckého projektu
Osnova
 • PŘEDNÁŠKY:
 • Aktuální grantové příležitosti, grantové agentury v ČR a v zahraničí
 • Příprava výzkumného projektu (okolnosti zpracování návrhu, etická komise pro výzkum, kritéria hodnocení – PEDRO scale, Oxford quality scoring systém apod.)
 • Zacílení výzkumu do adekvátní výzvy
 • Kritéria hodnocení vědy (RIV body, H-index, SJR index, WoS, citační indexy aj.)
 • Práce s WoS, Research gate, ORCID (jak se orientovat a k čemu uvedená vědecká média slouží)
 • Typy výzkumů ve sportu příklady uskutečněných výzkumů na FSPS.
 • SEMINÁŘE:
 • - práce s vědeckým textem
 • - kompletní realizace jednoduchého vědecko-výzkumného projektu (jeho příprava, zpracování /týmová práce – cca 3 skupiny po 5/, realizace, analýza výsledků, formulování závěrů a prezentace výsledků na závěrečném bloku výuky)
Literatura
  doporučená literatura
 • HENDL, Jan a Jiří REMR. Metody výzkumu a evaluace. Vydání první. Praha: Portál, 2017. 372 stran. ISBN 9788026211921. info
 • PUNCH, Keith. Základy kvantitativního šetření. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 150 s. ISBN 9788073673819. info
  neurčeno
 • Projektové výzvy grantových agentur v ČR
Výukové metody
Výuka probíhá formou teoretických přednášek a seminářů, kde si studenti poznatky prakticky osvojují.
Metody hodnocení
realizace výzkumného projektu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2021/nk4056