nk4121 Reflexe praxe 1

Fakulta sportovních studií
jaro 2022
Rozsah
7 h blokově. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Ondřej Janák, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ondřej Janák, Ph.D.
Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
nk4121/LS01: Pá 13. 5. 14:00–15:40 B11/305, Pá 20. 5. 14:00–16:30 B11/235, Pá 27. 5. 14:00–15:40 B11/235, O. Janák
Předpoklady
nk4111 Úvod do pedagogické praxe && ! nk2035 Reflexe praxe && BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Tento předmět lze plnit pouze v případě, že student paralelně vykonává předmět Pedagogická praxe 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními reflektivními a sebereflektivními metodami a technikami a pomocí nich na základě konkrétní zkušenosti rozvíjet jejich myšlení a dovednosti potřebné pro účinnou reflexi praxe.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu student definuje základní reflektivní a sebereflektivní metody a techniky, chápe jejich význam pro svou pedagogickou činnost, v konkrétních situacích si vybere vhodnou techniku, svou volbu zdůvodní a aplikuje do praxe.
Osnova
 • Reflexe praxe, zpětná vazba
 • Teorie k reflexi praxe: J. Dewey, K. Lewin, D. A. Kolb, D. Schön
 • Reflexe výuky a rozvoj kvality
 • Sebereflexe – nástroj k osobnímu i profesnímu rozvoji učitele
 • Základní reflektivní a sebereflektivní metody a techniky
 • Kazuistika žáka
 • Kazuistika učitele
 • Reflexe vybrané situace ve výuce
Literatura
  povinná literatura
 • JANÍK, Tomáš a Petr NAJVAR. Fred A. J. Korthagen - Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. 294 s. ISBN 978-80-7315-221-5. info
  doporučená literatura
 • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
 • REITMAYEROVÁ, Eva. Cílená zpětná vazba : metody pro vedoucí skupin a učitele. Illustrated by Věra Broumová. Vydání první. Praha: Portál, 2007. 173 stran. ISBN 9788073673178. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela. Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. první. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, 2005. 231 s. Monografica. ISBN 80-7194-744-X. info
 • NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi : význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve škole, ukázky. Vydání 1. Praha: Grada, 2005. 171 stran. ISBN 8024707381. info
 • JANÍK, Tomáš a Jiří HAVEL. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. 2005. info
 • KYRIACOU, Chris. Řešení výchovných problémů ve škole. Translated by Dagmar Tomková. Vydání první. Praha: Portál, 2005. 151 stran. ISBN 8071789453. info
 • NAVRÁTIL, Stanislav a Jan MATTIOLI. Školní konflikty : jak jim předcházet? jak je řešit? Brno: Paido, 2005. 72 s. ISBN 8073151065. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. K možnostem reflexivní práce ve vzdělávání učitelů. In Vzdělávat učitele. Příspěvky o inovativní praxi. 1. vyd. Brno: Paido, 2001. s. 54-70. ISBN 80-7315-013-1. info
 • NEZVALOVÁ, Danuše. Reflexe v pregraduální přípravě učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. 72 s. ISBN 8024402084. info
Výukové metody
individuální úkoly, skupinová práce, diskuze, reflexe vybraných situací.
Metody hodnocení
aktivní účast na seminářích, příprava a prezentace individuálních úkolů, vedení portfolia – písemné zpracování individuálních úkolů; na konci semestru hodnocení portfolia.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2022/nk4121