np4116 Teorie a didaktika basketbalu a volejbalu

Fakulta sportovních studií
podzim 2024
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ondřej Marek (přednášející)
Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D.
Katedra sportovního výkonu a diagnostiky – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sportovního výkonu a diagnostiky – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
( bp4015 Basketbal && bp4010 Volejbal ) || ( bp2010 Volejbal && ( bp2043 Basketbal || bp2058 Basketbal A )) || ( bk4015 Basketbal && bk4010 Volejbal ) || ( bk2010 Volejbal && bk2058 Basketbal A ) || bp3216 Sportovní hry I || bp2322 Sportovní hry II || bp1247 Sportovní hry z aspektu kinezi || bp2316 Sportovní hry I || bp2222 Sportovní hry II || bp2307 Sportovní hry || bk3216 Sportovní hry I || bk2322 Sportovní hry II || bk2316 Sportovní hry I || bk2222 Sportovní hry II && BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )&& BOZP_OK ( bozp_fsps_hry )
Studenti prakticky ovládají basketbalové a volejbalové herní činnosti jednotlivce a rozumí pravidlům hry.
Povinné absolvování předmětů bp4015 a bp4010.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je připravit studenty na vedení vyučovací jednotky v hodinách školní tělesné výchovy z basketbalu a volejbalu.
Studenti si v průběhu výuky zdokonalí didaktické principy a pravidla prostřednictvím zadaných metodických výstupů z daného sportu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zpracovat písemnou přípravu na vyučovací jednotku
- vést vyučovací jednotku podle správných didaktických principů a pravidel
- naučit žáky ZŠ a SŠ základy basketbalu a volejbalu podle metodických zásad daných sportů
Osnova
 • Přednášky z basketbalu a volejbalu:
 • - požadavky na úspěšné absolvování předmětu
 • - historie
 • - pravidla
 • - systematika
 • - fyzické a fyziologické specifika
 • - jiné formy basketbalu a volejbalu
 • Praktická cvičení z basketbalu a volejbalu:
 • - metodické výstupy studentů na zadané téma
Literatura
 • VELENSKÝ, Michael. Basketbal : herní trénink, kondiční trénink, technika, taktika. 1. vyd. Praha: Grada, 1999, 99 s. ISBN 8071698342. info
 • VELENSKÝ, Emil. Basketbal. 1. vyd. Praha: Olympia, 1987, 283 s. : i. info
 • VELENSKÝ, Michael. Basketbal : základní program aplikace útočných a obranných činností. Vyd. 1. Praha: NS Svoboda, 1998, 76 s. ISBN 8020505539. info
 • JANÍK, Zdeněk, Tomáš PĚTIVLAS a Veronika FUNKOVÁ. Nácvik činností jednotlivce v basketbalu v herních cvičeních. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně Fakulta sportovních studií, 2005, 68 s. ISBN 80-210. info
 • PĚTIVLAS, Tomáš, Zdeněk JANÍK a Lucie DRÁSALOVÁ. Nácvik herních činností jednotlivce v basketbalu. 2003. vyd. Brno: PAIDO, 2003, 22 s. CD rom a instruktážní knížka. ISBN 80-7315-055-7. info
 • JANÍK, Zdeněk, Tomáš PĚTIVLAS a Veronika WIEDNEROVÁ. Nácvik činností jednotlivce v basketbalu v herních cvičení : sborník herních cvičení. 1. vyd. V Brně: MU FSpS, 2005, 66 s. ISBN 802103839X. info
 • platná pravidla basketbalu pro rok 2012
 • platná pravidla volejbalu pro rok 2012
 • ARGAJ, Gustáv. Pohybové hry : teória a didaktika. Prvé vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016, 128 stran. ISBN 9788022340229. info
 • PĚTIVLAS, Tomáš, Zdeněk JANÍK, Ľubor TOMÁNEK, Jiří NYKODÝM a Petr ŽŮREK. Basketbal Abeceda pivotmana. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 57 s. Sport 1. ISBN 978-80-210-4578-1. info
 • HANÍK, Zdeněk a Jaroslav VLACH. Volejbal. 1. vyd. Praha: Olympia, 2008, 347 s. ISBN 9788073760786. info
 • ARGAJ, Gustáv. Teória a didaktika basketbalu II. Edited by Miroslav Rehák. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2007, 137 s. ISBN 9788022323253. info
 • NYKODÝM, Jiří a kol. ET. Teorie a didaktika sportovních her. Brno. Masarykova univerzita: FSpS MU, 2006, 120 s. 1. vydání. ISBN 80-210-4042-4. info
 • BUCHTEL, Jaroslav. Teorie a didaktika volejbalu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006, 194 s. ISBN 8024610116. info
 • CÍSAŘ, Václav. Volejbal : technika a taktika hry, průpravná cvičení. 1.vyd. Praha: Grada, 2005, 165 s. ISBN 8024705028. info
Výukové metody
- přednáška
- praktické cvičení (metodické výstupy studentů)
- samostudium
Metody hodnocení
- devadesátiprocentní docházka
- e-learningový test z basketbalu a volejbalu
- praktická zkouška ze zadaného metodického výstupu
- odevzdání seminární práce (příprava na vyučovací jednotku)
Výsledná známka se určí ze všech dílčích částí.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/didaktika-basketbalu-a-volejbalu/
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2024/np4116