bp1202 Sportovní medicína I

Fakulta sportovních studií
podzim 2012
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Čt 18:00–18:45 A15/207
Předpoklady
U studentů se předpokládají znalosti z anatomie a fyziologie člověka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti by měli být schopni řešit konkrétní problémy svojí fyzioterapeutické praxe, které zasahují do oblasti sportovní medicíny
- uvažovat o souvislostech mezi zdravím a sportovní aktivitou - tréninkem, soutěží,
- doporučovat účinná preventivní opatření
- aplikovat svoje znalosti ve fyzioterapeutické péči o sportovce.
Osnova
 • 1. Úvod organizace a obsah předmětu sportovní medicína, obor tělovýchovné lékařství, zdroje informací; preventivní prohlídky sportovců.
 • 2. Kardiologická problematika ve sportu riziko selhání srdce sportovců, pohyb osob s kardiologickým onemocněním.
 • 3. Prevence poškození zdraví ve sportu (úrazy, mikrotraumata a selhání fyziologických funkcí z přetížení oběh, dech, metabolismus, vnitřní prostředí).
 • 4. Pohyb člověka a zdraví - optimální pohybový režim, zdravotní rizika nedostatku pohybu (civilizační nemoci) a přetížení.
 • 5. Zdravotní zabezpečení tělovýchovné a sportovní akce a TV (trénink, kurz, soutěž) - funkce zdravotníka, materiální vybavení, příprava na akci, řešení zdravotních problémů.
 • 6. Fyziologické odlišnosti a zdravotní rizika při sportu dětí, žen a starších osob.
 • 7. Bolesti zad a sport. Migréna a sport.
 • 8. Diabetes mellitus a sport. DM I. a II. typu, reakce diabetika na zátěž, léčba diabetu a pohyb diabetické komplikace a pohybová aktivita - cvičení, inzulín a dieta - prevence a řešení zdravotních problémů při cvičení (hypo a hyperglykémie).
 • 9. Fyziologická a zdravotní problematika běhu (úrazy; mikrotraumata - noha, Achillova šlacha, koleno), cyklistiky (úrazy; mikrotraumata - zápěstí, lokty, záda-páteř, sedací plocha) a plavání (záněty dýchacích cest, imunita, oči, ramena, kolena, záda).
 • 10. Asthma bronchiale a sport reakce astmatiků na zátěž, pozátěžové astma, diagnostika a léčba astmatu, dopingová problematika.
 • 11. Zdravotní problematika fotbalu, basketbalu, hokeje a boxu.
 • 12. Zdravotní rizika dopingu ve sportu stimulancia, steroidní anabolika, analgetika, inzulín aj. 13. Opakování.
Literatura
  povinná literatura
 • PASTUCHA, Dalibor. Tělovýchovné lékařství. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 152 s. ISBN 9788024428611. info
 • MÁČEK, Miloš a Jiří RADVANSKÝ. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. První vydání. Praha: Galén, 2011. xvi, 245. ISBN 9788072626953. info
 • Kučera M. a kol. Dítě, sport a zdraví. Galén, Praha 2011
  doporučená literatura
 • Novotný J, Sebera M, Hrazdira L, Novotná M. Kapitoly sportovní medicíny, Paido/FSpS MU 2003, www.fsps.muni.cz/ucebniceNovotny
 • CINGLOVÁ, Lenka. Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2002. 199 s. ISBN 80-246-0492-2. info
 • MÁČEK, Miloš a Jiřina MÁČKOVÁ. Fyziologie tělesných cvičení. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 112 s. ISBN 8021016043. info
 • Oxford handbook of sport and exercise medicine. Edited by Domhnall MacAuley. 1st pub. New York: Oxford University Press, 2007. 831 s. ISBN 9780198568391. info
 • ABC of sports medicine. Edited by Greg McLatchie. 2nd ed. London: BMJ Books, 2000. viii, 129. ISBN 0-7279-1366-2. info
 • MEŠKO, Dušan, Ľudovít KOMADEL a Branislav DELEJ. Telovýchovnolekárske vademecum. 3., preprac. a rozš. vyd. Bratislava: Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, 2005. 221 s. ISBN 8096944649. info
 • KUČERA, Miroslav a Ivan DYLEVSKÝ. Sportovní medicína. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 279 s. ISBN 8071697257. info
  neurčeno
 • BUSCHBACHER, Ralph M., Nathan D. PRAHLOW a Shashank J. DAVE. Sports medicine and rehabilitation : A sport-specific approach. 2nd ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2009. xii, 285. ISBN 9780781777452. info
 • GROSS, Jeffrey M., Joseph FETTO a Elaine Rosen SUPNICK. Vyšetření pohybového aparátu. Translated by Martina Zemanová - Jan Vacek. Vyd. 1. Praha: Triton, 2005. 599 s. ISBN 8072547208. info
 • GROSS, Jeffrey M., Joseph FETTO a Elaine Rosen SUPNICK. Musculoskeletal examination. 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2009. v, 463. ISBN 1405180498. info
 • CANAVAN, Paul K. Rehabilitation in sports medicine : a comprehensive guide. Stamford: Appleton & Lange, 1998. 399 s. ISBN 083858313X. info
Výukové metody
Výuka je formou teoretické přednášky.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/~novotny
K dispozici je internetová učebnice na webové stránce FSpS: "www.fsps.muni.cz/kapitolysportovnimediciny" a další přednášky publikace na stránce doc. Bartáka "http://www.lfhk.cuni.cz/bartak/".
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.