bp1202 Sportovní medicína I

Fakulta sportovních studií
podzim 2014
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Út 12:10–12:55 A15/207
Předpoklady
U studentů se předpokládají znalosti z anatomie a fyziologie člověka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti by měli být schopni v konkrétních situacích svojí tělovýchovné pedagogické praxe
- uvažovat o souvislostech mezi zdravím a pohybovou aktivitou, sportovním tréninkem apod.
- provádět účinná preventivní opatření a řešit běžné zdravotní problémy žáků v TV, sportovců a cvičenců (na úrovni nezdravotníků).
Osnova
 • 1. Úvod organizace a obsah předmětu sportovní medicína, obor tělovýchovné lékařství, zdroje informací; preventivní prohlídky sportovců.
 • 2. Kardiologická problematika ve sportu riziko selhání srdce sportovců, pohyb osob s kardiologickým onemocněním (diagnostika, léčba, rehabilitace).
 • 3. Prevence poškození zdraví ve sportu (úrazy, mikrotraumata a selhání fyziologických funkcí z přetížení oběh, dech, metabolismus, vnitřní prostředí).
 • 4. Pohyb člověka a zdraví - optimální pohybový režim, zdravotní rizika nedostatku pohybu (civilizační nemoci) a přetížení.
 • 5. Zdravotní zabezpečení tělovýchovné a sportovní akce a TV (trénink, kurz, soutěž) - funkce zdravotníka, materiální vybavení, příprava na akci, řešení zdravotních problémů.
 • 6. Fyziologické odlišnosti a zdravotní rizika při sportu dětí, žen a starších osob.
 • 7. Bolesti zad a sport. Migréna a sport.
 • 8. Diabetes mellitus a sport. DM I. a II. typu, reakce diabetika na zátěž, léčba diabetu a pohyb diabetické komplikace a pohybová aktivita - cvičení, inzulín a dieta - prevence a řešení zdravotních problémů při cvičení (hypo a hyperglykémie).
 • 9. Fyziologická a zdravotní problematika běhu (úrazy; mikrotraumata - noha, Achillova šlacha, koleno), cyklistiky (úrazy; mikrotraumata - zápěstí, lokty, záda-páteř, sedací plocha) a plavání (záněty dýchacích cest, imunita, oči, ramena, kolena, záda).
 • 10. Asthma bronchiale a sport reakce astmatiků na zátěž, pozátěžové astma, diagnostika a léčba astmatu, dopingová problematika.
 • 11. Zdravotní problematika fotbalu, basketbalu, hokeje a boxu.
 • 12. Zdravotní rizika dopingu ve sportu stimulancia, steroidní anabolika, analgetika, inzulín aj. 13. Opakování.
Literatura
  povinná literatura
 • Kučera M. a kol. Dítě, sport a zdraví. Galén, Praha 2011
 • MÁČEK, Miloš a Jiří RADVANSKÝ. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. První vydání. Praha: Galén, 2011. xvi, 245. ISBN 9788072626953. info
 • Novotný J, Sebera M, Hrazdira L, Novotná M. Kapitoly sportovní medicíny, Paido/FSpS MU 2003, www.fsps.muni.cz/ucebniceNovotny
  doporučená literatura
 • ABC of sports medicine. Edited by Greg McLatchie. 2nd ed. London: BMJ Books, 2000. viii, 129. ISBN 0-7279-1366-2. info
 • CINGLOVÁ, Lenka. Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2002. 199 s. ISBN 80-246-0492-2. info
 • MÁČEK, Miloš a Jiřina MÁČKOVÁ. Fyziologie tělesných cvičení. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 112 s. ISBN 8021016043. info
 • KUČERA, Miroslav a Ivan DYLEVSKÝ. Sportovní medicína. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 279 s. ISBN 8071697257. info
Výukové metody
Výuka je formou teoretické přednášky.
Metody hodnocení
Ústní zkouška. Student musí dobře porozumnět zadanému tématu při zkoušce a umět vysvětlit použité pojmy. Témata ke zkoušce jsou zveřejněna na http://www.fsps.muni.cz/~novotny.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/sportovni-medicina/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)

Další materiály, včetně používaných přednáškových prezentací, jsou na webu http://www.fsps.muni.cz/~novotny/.
K dispozici je také starší internetová učebnice Kapitoly sportovní medicíny na webové stránce http://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/kapitolysportmed/index.html.
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016.