t109 Sportovní medicína II

Fakulta sportovních studií
podzim 2007
Rozsah
1/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.
Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Olga Korvasová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
t109/p1: Čt 12:30–13:15 K205, J. Novotný
Předpoklady
t107 Sportovní medicína I
Znalosti z anatomie a fyziologie člověka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/120, pouze zareg.: 0/120
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento teoretický předmět volně navazuje na Sportovní medicínu I. Je zaměřen na základní znalosti v oblasti sportovní antropologie, zátěžových testů sportovců, některých dalších fyziologických funcí podmiňujících sportovní výkon, na únavu a její odstraňování a dopingovou problematiku.
Osnova
  • Úvod, limitující faktory sportovního výkonu. Sportovní antropologie I - velikost, tvar a složení těla. Sportovní antropologie II - růst, biologický věk, dynamometrie. Zátěžové testy I cíl, bezpečnost, funkční ukazatele. Zátěžové testy II - aerobní a anaerobní testy. Zátěžové testy III anaerobní práh. Zátěžové testy IV - výdej energie Únava a regenerace sil sportovce I komplexní přístup Únava a regenerace sil sportovce II - sportovní masáž, tejpink, ortézy. Biorytmy a sportovní výkon, Variabilita srdeční frekvence. Dopingová problematika. Opakování, diskuse.
Literatura
  • J.Novotný a kol. Kapitoly sportovní medicíny. Internetová učebnice. http://www.fsps.muni.cz/kapitolysportovnimediciny/
  • PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ a Miloš ŠTEJFA. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. první. Praha: Grada Publishing, 1999. 276 s. ISBN 80-7169-217-9. info
  • Zátěžová funkční diagnostika a ordinace pohybové aktivity ve vnitřním lékařství. Edited by Zdeněk Placheta. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita-Lékařská fakulta, 1994. 116 s. ISBN 80-210-0427-4. info
  • PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová funkční diagnostika a preskripce pohybové léčby ve vnitřním lékařství. 2. přeprac. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 145 s.; př. ISBN 80-210-1170-X. info
  • ULBRICHOVÁ, Marie. Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu. Edited by Jarmila Riegerová. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 185 s. ISBN 807067847X. info
  • VODIČKA, Pavel a Renata VAŘEKOVÁ. Regenerační a sportovní masáže. Edited by Jarmila Riegerová. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství University Palackého, 1995. 55 s. ISBN 8070674954. info
  • ULBRICHOVÁ, Marie. Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu : příručka funkční antropologie. Edited by Jarmila Riegerová. Vyd. 1. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1993. 185 s. ISBN 8070673079. info
Metody hodnocení
Teoretická výuka probíhá ve formě přednášek. Předmět je zakončen ústní zkouškou. The subject will be concluded by oral exam.
Informace učitele
Další související odborné informace jsou dostupné na webové stránce učitele "www.fsps.muni.cz/~novotny".
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2007/t109