bp1875 Odborná praxe II

Fakulta sportovních studií
podzim 2020
Rozsah
3 T. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Michaela Selecká (cvičící)
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
( bp1143 Fyzioterapie I || bp1843 Fyzioterapie I )&& ( bp1150 Vyšetřovací metody II || bp1850 Vyšetřovací metody II ) &&( bp1149 Úvod do fyzioterapie - propedeutika II ||( bp1849 Úvod do fyzioterapie II && bp1806 Základy kinezioterapie II )) && bp1147 Odborná praxe I && bp1133 Kineziologie &&( bp1139 Anatomie || bp1839 Anatomie ) && bp1264 Fyzikální terapie II &&( bp1296 Aplikovaná fyzikální terapie II || bp1896 Aplikovaná fyzikální terapie II )
bp1143 - Fyzioterapie I
bp1147 - Odborná praxe I
bp1150 - Vyšetřovací metody II
Fyzikální terapie II
Balneologie
Aplikovaná fyzikální terapie II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studenta s provozem a prací fyzioterapeuta v lázeňských zařízeních. Student se aktivně účastní diagnosticko-terapeutických postupů u pacientů, pracuje pod odborným dohledem fyzioterapeuta s osvědčením o registraci (způsobilého k výkonu zdravotnického povolání dle Zákona č. 96/2004 Sb).
Osnova
 • Zimní Odborná praxe II probíhá formou 3 týdenních praktických stáží v rozsahu 160 vyučujících hodin (120 hodin - 3 pracovní týdny po 5 osmihodinových pracovních dnech). Stáže probíhají na pracovištích, se kterými FSpS MU uzavřela smlouvu o zabezpečení odborné praxe.
 • Osnova praxe:
 • 1. Seznámení se s provozem pracoviště, zásadami bezpečnosti a ochrany práce.
 • 2. Seznámení se skladbou klientů v lázeňském zařízení (typy diagnóz, kapacita lázní) a přístrojovým vybavením.
 • 3. Aplikace vyšetřovacích a diagnostických postupů u klientů v lázeňském zařízení
 • 4. Vlastní úvaha studenta nad krátkodobým i dlouhodobým cílem terapie.
 • 5. Aplikace balneologických a fyzikálních procedur.
 • 6. Vedení skupinového cvičení.
 • Studenti nejsou schopni vykonávat jednotlivé úkony samostatně bez odborného dozoru. Na studenty se vztahují požadavky Etického kodexu fyzioterapeuta ČR.
Literatura
 • ŠPIŠÁK, Ladislav a Zdeněk RUŠAVÝ. Klinická balneologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010. 275 s. ISBN 9788024616544. info
 • JANDOVÁ, Dobroslava. Balneologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. xvi, 404. ISBN 9788024728209. info
Výukové metody
Souvislá praktická stáž (denní náplň odborné činnosti v rámci stáže odpovídá úvazku 1.0, tedy 8,0 hodin denně a 40,0 hodin týdně mimo týdny se státními svátky).
Metody hodnocení
Studenti jsou povinni doložit potvrzený formulář o absolvování praxe a dvě vypracované kazuistiky o vyšetřovacích postupech a terapii, na základě kterých bude praxe započtena.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/fyzioterapie-odborna-praxe-2/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.