d4104 Příprava disertační práce 4

Fakulta sportovních studií
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
d4103 Příprava dis. p. 3 || d029 Příprava disertační práce III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Dokončovací práce na DP, shrnutí poznatků, diskuse. Prezentace průběžného stavu práce v rámci Workshopu 2.
Výstupy z učení
Student bude schopen finalizovat diskusi a věřejně prezentovat svou práci v rámci Workshopu 2.
Osnova
  • Příprava disertační práce 4: Dokončení diskuse, prezentace dosavadního stavu disertační práce.
Literatura
  • Irelevantní.
Výukové metody
Konzultace se školitelem studenta. Prezentace v rámci Workshopu 2.
Metody hodnocení
Zápočet (za splnění výstupů). Absolvování Workshopu 2 (průběžná veřejná prezentace dosavadního výzkumu).
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2021/d4104