d4103 Příprava disertační práce 3

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. František Langer, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (přednášející)
Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
d4102 Příprava dis. p. 2 || d028 Příprava disertační práce II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vyhodnocení výsledků, příprava diskuse, základy teoretické části disertace.
Výstupy z učení
Student bude schopen interpretovat výsledky, připraví diskusi a rozpracovat hlavní body teoretické části práce.
Osnova
  • Příprava disertační práce 3: dokončení výzkumných měření, dotazníků, teoretických kapitol. Příprava diskuse.
Literatura
  • Irelevantní.
Výukové metody
Konzultace se školitelem studenta.
Metody hodnocení
Zápočet (za splnění výstupů)
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/d4103