d4103 Příprava disertační práce 3

Fakulta sportovních studií
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
d4102 Příprava dis. p. 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vyhodnocení výsledků, příprava diskuse, základy teoretické části disertace.
Výstupy z učení
Student bude schopen interpretovat výsledky, připraví diskusi a rozpracovat hlavní body teoretické části práce.
Osnova
  • Příprava disertační práce 3: dokončení výzkumných měření, dotazníků, teoretických kapitol. Příprava diskuse.
Literatura
  • Irelevantní.
Výukové metody
Konzultace se školitelem studenta.
Metody hodnocení
Zápočet (za splnění výstupů)
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.