d4103 Příprava disertační práce 3

Fakulta sportovních studií
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jan Cacek, Ph.D. (přednášející)
doc. Stanisław Henryk Czyż, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD. (přednášející)
Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (přednášející)
Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. (přednášející)
prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. (přednášející)
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ivan Struhár, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
d4102 Příprava dis. p. 2 || d028 Příprava disertační práce II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vyhodnocení výsledků, příprava diskuse, základy teoretické části disertace.
Výstupy z učení
Student bude schopen interpretovat výsledky, připraví diskusi a rozpracovat hlavní body teoretické části práce.
Osnova
  • Příprava disertační práce 3: dokončení výzkumných měření, dotazníků, teoretických kapitol. Příprava diskuse.
Literatura
  • Irelevantní.
Výukové metody
Konzultace se školitelem studenta.
Metody hodnocení
Zápočet (za splnění výstupů)
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.