d4102 Příprava disertační práce 2

Fakulta sportovních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Stanisław Henryk Czyż, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marta Gimunová, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
( d4101 Příprava dis. p. I && dc4002 Metodologie kvantit. výzkumu && dc4003 Metodologie kvalitativ. výz. ) || ( d007 Metodologie kvantitativního výzkumu && d011 Metodologie kvalitativního výzkumu && d027 Příprava disertační práce I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Provedení výzkumných měření, zpracování výsledků. U teoretických prací - zpracování tématu, kritické zhodnocení poznatků.
Výstupy z učení
Student uskuteční výzkumná měření, zpracuje výsledky. U teoretických prací provede zpracování tématu, připraví diskusi, zvládne kritické zhodnocení poznatků. Student prezentuje výsledky v podobě posteru na workshopu pořádaném k tomuto předmětu. Studenti přijatí ke studiu od září 2023 odevzdávají také vypracovanou rešerši a popis metod výzkumu o rozsahu 30 stran.
Osnova
  • Příprava disertační práce 2:
  • detailní rešerše k problému,
  • předvýzkum – ověření metodiky,
  • u neexperimentálních prací - analýza problému, výběr z teorií řešících problém apod.
Výukové metody
Konzultace se školitelem studenta.
Metody hodnocení
Zápočet (za splnění výstupů). Absolvování Workshopu 1 (průběžná veřejná prezentace dosavadního výzkumu). Studenti přijatí do studia od září 2023 odevzdávají také rešerši a popis metod výzkumu o rozsahu 30 stran.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.