d4101 Příprava disertační práce 1

Fakulta sportovních studií
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Stanisław Henryk Czyż, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marta Gimunová, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Michal Vít, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
Základní orientace v problematice akademického psaní.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Korekce projektu, provedené rešerše, ověření metodiky, event. předvýzkum.
Výstupy z učení
Student bude schopen zpracování rešerší dosavadních studií, bude mít znalost potenciálně užité metodologie a provede finální úpravu projektu disertační práce.
Osnova
  • 1) Rešerše současných studií 2) Zhodnocení metodologie 3) Korekce projektu a jeho metodologie.
Literatura
  • Irelevantní.
Výukové metody
Konzultace se školitelem studenta.
Metody hodnocení
Zápočet (za splnění výstupů).
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2024/d4101