d4101 Příprava disertační práce 1

Fakulta sportovních studií
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Martin Bugala, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
Základní orientace v problematice akademického psaní.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Korekce projektu, provedené rešerše, ověření metodiky, event. předvýzkum.
Výstupy z učení
Student bude schopen zpracování rešerší dosavadních studií, bude mít znalost potenciálně užité metodologie a provede finální úpravu projektu disertační práce.
Osnova
  • 1) Rešerše současných studií 2) Zhodnocení metodologie 3) Korekce projektu a jeho metodologie.
Literatura
  • Irelevantní.
Výukové metody
Konzultace se školitelem studenta.
Metody hodnocení
Zápočet (za splnění výstupů).
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2023/d4101