dc4002 Metodologie kvantitativního výzkumu

Fakulta sportovních studií
jaro 2024
Rozsah
12 hodin/semestr. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. (přednášející)
Prof. Alexander Ferrauti (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.
Katedra sportovního výkonu a diagnostiky – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sportovního výkonu a diagnostiky – Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Čt 11. 4. 11:00–14:20 D33/103 seminární místnost, Čt 2. 5. 11:00–14:20 D33/103 seminární místnost, Čt 9. 5. 11:00–14:20 D33/103 seminární místnost
Předpoklady
Základní orientace v problematice metodologie kvantitativní závěrečné práce a metod statistického zpracování dat na úrovni disertační práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů se základními principy a charakteristikami kvantitativního výzkumu, identifikovat rozdíly mezi kvantitativním a kvalitativním přístupem a umožnit studentům orientaci v metodách kvantitativního výzkumu nutným k vytvoření vlastního projektu.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu by studenti měli být schopni charakterizovat a aplikovat (1) základní pojmy: věda, vědecký výzkum, typy výzkumu, vědecká práce, struktura vědecké práce, literární rešerše, atd. (2) Vypracovat projekt kvantitativní výzkumné práce v souladu s metodologickými principy, adekvátně používat metody analýzy dat (deskriptivní a analytické statistické metody).
Osnova
 • Obecná struktura vědecké práce
 • Kvantitativní/kvalitativní výzkum
 • Varianty (metody) výzkumu
 • Výzkumný problém, výzkumná otázka
 • Cíl výzkumu, hypotézy
 • Výzkumné metody (měřící procedury)
 • Statistická analýza dat
Literatura
 • HENDL, Jan a Jiří REMR. Metody výzkumu a evaluace. Vydání první. Praha: Portál, 2017, 372 stran. ISBN 9788026211921. info
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vydání druhé. Praha: Portál, 2015, 230 stran. ISBN 9788026209805. info
 • ZHÁNĚL, Jiří, Vladimír HELLEBRANDT a Martin SEBERA. Metodologie výzkumné práce - skripta v PDF ke stažení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014, 66 s. 1. ISBN 978-80-210-6857-5. URL info
 • ZHÁNĚL, Jiří. Statistické metody v kinantropologie a antropomotorice. In Hendl Jan a kol. Statistika v aplikacích. první. Praha: Portál, s. r. o., 2014, s. 343 - 357. ISBN 978-80-262-0700-9. URL info
 • HENDL, Jan. Statistika v aplikacích. Vydání první. Praha: Portál, 2014, 455 stran. ISBN 9788026207009. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012, 734 s. ISBN 9788026202004. info
 • Research methodology for sport and exercise science : a comprehensive introduction for study and research. Edited by Herbert Haag. 2nd ed. Berlin: Logos, 2010, 449 s. ISBN 9783832524999. info
Výukové metody
blokový seminář, práce textem, skupinová výuka, projektová výuka, e-learning
Metody hodnocení
Zkouška: ústní obhajoba projektu kvantitativního výzkumu, hodnocení projektu z hlediska struktury a obsahu, písemný zkušební test.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/metodologie-kvantitativniho-vyzkumu/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2024/dc4002