dc4002 Metodologie kvantitativního výzkumu

Fakulta sportovních studií
jaro 2023
Rozsah
12 hodin/semestr. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. (přednášející)
Prof. Alexander Ferrauti (cvičící), doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. (zástupce)
Prof. Erich Muller (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.
Katedra sportovního výkonu a diagnostiky - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sportovního výkonu a diagnostiky - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Čt 16. 2. 10:00–13:20 E34/225 - seminární místnost, Čt 16. 3. 10:00–13:20 E34/225 - seminární místnost, Čt 6. 4. 10:00–13:20 E34/225 - seminární místnost
Předpoklady
Základní orientace v problematice metodologie kvantitativní závěrečné práce a metod statistického zpracování dat na úrovni disertační práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů se základními principy a charakteristikami kvantitativního výzkumu, identifikovat rozdíly mezi kvantitativním a kvalitativním přístupem a umožnit studentům orientaci v metodách kvantitativního výzkumu nutným k vytvoření vlastního projektu.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu by studenti měli být schopni charakterizovat a aplikovat (1) základní pojmy: věda, vědecký výzkum, typy výzkumu, vědecká práce, struktura vědecké práce, literární rešerše, atd. (2) Vypracovat projekt kvantitativní výzkumné práce v souladu s metodologickými principy, adekvátně používat metody analýzy dat (deskriptivní a analytické statistické metody).
Osnova
 • Obecná struktura vědecké práce
 • Kvantitativní/kvalitativní výzkum
 • Varianty (metody) výzkumu
 • Výzkumný problém, výzkumná otázka
 • Cíl výzkumu, hypotézy
 • Výzkumné metody (měřící procedury)
 • Statistická analýza dat
Literatura
 • HENDL, Jan a Jiří REMR. Metody výzkumu a evaluace. Vydání první. Praha: Portál, 2017. 372 stran. ISBN 9788026211921. info
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vydání druhé. Praha: Portál, 2015. 230 stran. ISBN 9788026209805. info
 • ZHÁNĚL, Jiří, Vladimír HELLEBRANDT a Martin SEBERA. Metodologie výzkumné práce - skripta v PDF ke stažení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. 66 s. 1. ISBN 978-80-210-6857-5. URL info
 • ZHÁNĚL, Jiří. Statistické metody v kinantropologie a antropomotorice. In Hendl Jan a kol. Statistika v aplikacích. první. Praha: Portál, s. r. o., 2014. s. 343 - 357. ISBN 978-80-262-0700-9. URL info
 • HENDL, Jan. Statistika v aplikacích. Vydání první. Praha: Portál, 2014. 455 stran. ISBN 9788026207009. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012. 734 s. ISBN 9788026202004. info
 • Research methodology for sport and exercise science : a comprehensive introduction for study and research. Edited by Herbert Haag. 2nd ed. Berlin: Logos, 2010. 449 s. ISBN 9783832524999. info
Výukové metody
blokový seminář, práce textem, skupinová výuka, projektová výuka, e-learning
Metody hodnocení
Zkouška: ústní obhajoba projektu kvantitativního výzkumu, hodnocení projektu z hlediska struktury a obsahu, písemný zkušební test.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/metodologie-kvantitativniho-vyzkumu/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2023/dc4002