d011 Metodologie kvalitativního výzkumu

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
12 hod. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
d011/01: Čt 20. 2. 11:30–14:50 E34/225 - seminární místnost, Čt 27. 2. 11:30–14:50 E34/225 - seminární místnost, Čt 5. 3. 11:30–14:50 E34/225 - seminární místnost, J. Zháněl
Předpoklady
! d010 Metodologie výzkumné práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz seznamuje se základními principy a charakteristikami kvalitativního výzkumu. Studenti budou schopni rozumět rozdílům mezi kvalitativním a kvalitativním přístupem a orientovat se v základních metodách kvalitativního výzkumu nutným k vytvoření vlastního projektu kvalitativního výzkumu.
Student bude schopen vytvořit vlastní projekt kvalitativního výzkumu.
Osnova
 • Kvalitativní versus kvantitativní výzkum
 • Téma, problém a výzkumné otázky
 • Výběr zkoumaných jednotek.
 • Vstup do terénu – vztahy v terénu, práva a povinnosti.
 • Metody sběru dat (interview, zúčastněné pozorování)
 • Zpracování dat - metody a techniky textuální analýzy a kódování
 • Zpracování a prezentace projektu
 • Varianty kvalitativního výzkumu - metodologické studie, případová studie, další varianty
Literatura
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Další autor:M.Sedláček,P.Novotný,K.Nedbálková,M.Miková,T.Janík,O.Kaščák,J.Zounek. vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 384 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7367-313-0. URL info
 • MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 332 s. ISBN 9788024713625. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
 • Český pedagogický výzkum v současných společenských podmínkách : sborník z 3. mezinárodní konference : Brno, 27. a 28. června 1995. Edited by Jan Sup. Brno: Cerm, 1997. 174 s. ISBN 8072040839. info
 • PRŮCHA, Jan. Pedagogický výzkum : uvedení do teorie a praxe. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1995. 132 stran. ISBN 8071841323. info
 • ŠVEC, Vlastimil. Kvalitativní pedagogický výzkum. In Kapitoly z metodologie pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 72-76. ISBN 80-210-1031-2. info
Výukové metody
blokový seminář
E-learningový materiál
Metody hodnocení
ústní zkouška, projekt
obhajoba projektu kvalitativního výzkumu.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/metodologie-kvalitativniho-vyzkumu/
http://www.fsps.muni.cz/impact/metodologie-kvalitativniho-vyzkumu/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.
V čem spočívá inovace: Inovace spočívá ve vytvoření adekvátní e-learningové podpory a zapojení externího odborníka do výuky
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/d011