d4102 Příprava disertační práce 2

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
d4101 Příprava dis. p. I && dc4002 Metodologie kvantit. výzkumu && dc4003 Metodologie kvalitativ. výz. || d027 Příprava disertační práce I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Provedení výzkumných měření, zpracování výsledků. U teoretických prací - zpracování tématu, kritické zhodnocení poznatků.
Výstupy z učení
Student uskuteční výzkumná měření, zpracuje výsledky. U teoretických prací provede zpracování tématu, připraví diskusi, zvládne kritické zhodnocení poznatků.
Osnova
  • Příprava disertační práce 2:
  • detailní rešerše k problému,
  • předvýzkum – ověření metodiky,
  • u neexperimentálních prací - analýza problému, výběr z teorií řešících problém apod.
Literatura
  • Irelevantní.
Výukové metody
Konzultace se školitelem studenta.
Metody hodnocení
Zápočet (za splnění výstupů). Absolvování Workshopu 1 (průběžná veřejná prezentace dosavadního výzkumu).
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.