BSS110 Strategické myšlení

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Josef Kraus, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Potočňák (přednášející)
Mgr. Jakub Drmola, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Žádné předpoklady či prerekvizity nejsou po studentech vyžadovány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět podává přehled o základních souvislostech vývoje strategického myšlení (a to především v evropském kontextu) s přihlédnutím k hlavním mocensko-politickým, sociálním a ekonomickým změnám, jež tento vývoj ovlivnily od období antiky do současnosti.
Výstupy z učení
Znalost nejdůležitějších myšlenek a teorií strategického myšlení, základy taktiky a operačního umění. Znalost současných nejdůležitějších strategických dokumentů světových velmocí i České republiky. Schopnost kriticky se zamýšlet nad antickým, středověkým i moderním strategickým rozhodováním a plánováním.
Osnova
  • Obsah kursu: Terminologie, základní koncepty Historie strategie Nové bezpečnostní prostředí a současné vojenské strategie Strategie 21. století Revolution in Military Affairs Strategický management Protipovstalecké strategie
Literatura
    povinná literatura
  • Vojenská strategie. Edited by Vlastimil Galatík - Antonín Krásný - Karel Zetocha. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - PIC MO, 2008. 343 s. ISBN 9788072784752. info
    doporučená literatura
  • SUNZI a Bin SUN. Umění války. Gliwice: Helion, 2005. 296 s. ISBN 837361821X. info
  • MACHIAVELLI, Niccolò. Úvahy o vládnutí a o vojenství. Translated by Josef Hajný. Vyd. 1. Praha: Argo, 2001. 343 s. ISBN 8072033913. info
  • CLAUSEWITZ, Carl von. O válce :dílo z pozůstalosti generála Carl von Clausewitze. Edited by Antonín Pohlodek. Vyd. 2. Brno: Bonus A, 1996. 749 s. ISBN 80-85914-27-1. info
Výukové metody
Přednášky, seminární práce, četba, hraní strategické hry.
Metody hodnocení
V průběhu semestru je nutné zpracovat jednu seminární práci na jedno z nabízených témat. Druhým nezbytným požadavkem je napsání reportu o aplikaci strategického myšlení během herní simulace hry Backstabbr. Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Stupně hodnocení jsou odstupňovány následujícím způsobem: A; 60–56 bodů B; 55–51 bodů C; 50–46 bodů D; 45–41 bodů E; 40–36 bodů F; 35 a méně bodů.
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním vakademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit sproblémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 8. 2018 03:16, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému