BSSb1110 Strategie a ekonomika obrany státu

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Josef Kraus, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Josef Procházka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Drmola, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Lalkovič (cvičící)
Garance
Mgr. Josef Kraus, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 12:00–13:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Předpoklady
! BSS110 Strategie a ekonomika obrany && ! NOW ( BSS110 Strategie a ekonomika obrany )
Žádné předpoklady či prerekvizity nejsou po studentech vyžadovány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět podává přehled o základních souvislostech vývoje strategického myšlení (a to především v evropském kontextu) s přihlédnutím k hlavním mocensko-politickým, sociálním a ekonomickým změnám, jež tento vývoj ovlivnily od období antiky do současnosti.
Výstupy z učení
Znalost nejdůležitějších myšlenek a teorií strategického myšlení, základy taktiky a operačního umění. Znalost současných nejdůležitějších strategických dokumentů světových velmocí i České republiky. Schopnost kriticky se zamýšlet nad antickým, středověkým i moderním strategickým rozhodováním a plánováním.
Osnova
 • Obsah kursu: Terminologie, základní koncepty Historie strategie Nové bezpečnostní prostředí a současné vojenské strategie Strategie 21. století Revolution in Military Affairs Strategický management Protipovstalecké strategie
Literatura
  povinná literatura
 • Vojenská strategie. Edited by Vlastimil Galatík - Antonín Krásný - Karel Zetocha. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - PIC MO, 2008. 343 s. ISBN 9788072784752. info
  doporučená literatura
 • SUNZI a Bin SUN. Umění války. Gliwice: Helion, 2005. 296 s. ISBN 837361821X. info
 • MACHIAVELLI, Niccolò. Úvahy o vládnutí a o vojenství. Translated by Josef Hajný. Vyd. 1. Praha: Argo, 2001. 343 s. ISBN 8072033913. info
 • CLAUSEWITZ, Carl von. O válce :dílo z pozůstalosti generála Carl von Clausewitze. Edited by Antonín Pohlodek. Vyd. 2. Brno: Bonus A, 1996. 749 s. ISBN 80-85914-27-1. info
Výukové metody
Přednášky, seminární práce, četba, hraní strategické hry.
Metody hodnocení
V průběhu semestru je nutné zpracovat jednu seminární práci na jedno z nabízených témat. Druhým nezbytným požadavkem je napsání reportu o aplikaci strategického myšlení během herní simulace hry Backstabbr. Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Stupně hodnocení jsou odstupňovány následujícím způsobem: A; 60–56 bodů B; 55–51 bodů C; 50–46 bodů D; 45–41 bodů E; 40–36 bodů F; 35 a méně bodů.
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním vakademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit sproblémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/BSSb1110