BSSb1112 Hrozby a rizika v soudobém světě

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Josef Kraus, Ph.D. (přednášející)
Miriam Matejova, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Jirásek (cvičící)
Mgr. Jan Kleiner (cvičící)
Mgr. Patricie Sušovská (cvičící)
Mgr. Tomáš Zwiefelhofer (cvičící)
Garance
Mgr. Josef Kraus, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! BSS112 Hrozby a rizika && ! NOW ( BSS112 Hrozby a rizika ) && ! NOW ( BSS107 Hrozby ) && ! BSS107 Hrozby
Očekáváme a předpokládáme znalost celé knihy Buzan, Barry – Ole Waever – Jaap de Wilde (2005): Bezpečnost. Nový rámec pro analýzu. Brno: Barrister & Principal.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl seznámit studenty s hrozbami a riziky, které se sebou nese moderní věk. V kursu bude zohledněno nové pojetí výzkumu bezpečnosti a nebude tedy zdaleka omezen pouze na výzkum tzv. hard security. Sledovány budou tzv. nové bezpečnostní hrozby (asymetrické hrozby) a také výzkum soudobých ozbrojených konfliktů, které mají také odlišný charakter než klasická konvenční clausewitziánská válka. Předmět je vzhledem ke svému pestrému obsahu cílen na studenty prvního ročníku, kterým je tím představena široká problematika bezpečnostních a strategických studií.
Výstupy z učení
Znalost nejdůležitějších fenoménů v současném výzkumu bezpečnosti, jako jsou terorismus, náboženský extremismus, organizovaný zločin, privatizace bezpečnosti a další.
Osnova
  • 1. Úvodní hodina – vymezení pojmů hrozba, riziko, nové bezpečnostní hrozby, konflikt, válka, atd. 2. Teoretické vymezení konfliktu 3. Zdroje a suroviny a konflikt zájmů 4. Etnicita a nacionalismus aneb konflikty hodnot 5. Řešení konfliktu 6. Privatizace ozbrojených konfliktů 7. Náboženský radikalismus 8. Organizovaný zločin 9. Terorismus 10. Proliferace zbraní 11. Oslabení a rozpad státu jako bezpečnostní hrozba 12. Migrace, demografické tlaky a kolapsy 13. Enviromentální hrozby
Literatura
    povinná literatura
  • ŠMÍD, Tomáš. Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru. In VAĎURA, Vladimír. Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 278 s. ISBN 978-80-7325-126-0. info
  • BUZAN, Barry, Ole WAEVER a Jaap de WILDE. Bezpečnost : nový rámec pro analýzu. Translated by Ivo Lukáš. 1. vyd. Brno: Centrum strategických studií, 2005. 267 s. ISBN 8090333362. info
  • PARIS, Roland. At war's end : building peace after civil conflict. New York, NY: Cambridge University Press, 2004. xi, 289. ISBN 0521541972. info
  • SINGER, P. W. Corporate warriors : the rise of the privatized military industry. Ithaca: Cornell University Press, 2003. xi, 330. ISBN 0801489156. info
  • Natural resources and violent conflict : options and actions. Edited by Ian Bannon - Paul Collier. Washington: The World Bank, 2003. xviii, 409. ISBN 0821355031. info
  • KLARE, Michael T. Resource wars : the new landscape of global conflict. 1st ed. New York: Metropolitan Books, 2001. 289 s. ISBN 0805055762. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Jediným hodnoceným výstupem kurzu bude test písemnou formou, který bude kombinací uzaveřných i otevřených otázek.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.