ENS101 Lokální environmentální rizika

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 8:00–9:40 U33
Předpoklady
! ENSb1101 Lokální environm. rizika &&! NOW ( ENSb1101 Lokální environm. rizika )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurz se otevírá při 5 a více přihlášených studentech.
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět v úvodu seznamuje posluchače s charakteristikami a percepcí rizik. Podává informace o mechanismech znečišťování a degradace vzduchu, vody, půdy, horninového prostředí a o jejich dopadech na organismy. Jsou analyzována rizika energetiky, těžby surovin, průmyslu, zemědělství, lesnictví, dopravy a turismu. Stručně charakterizuje reaktivní a proaktivní strategie ochrany životního prostředí.
Cílem kurzu je:
- zlepšit schopnost rychle porozumět novému tématu a vystihnout jeho podstatu;
- ilustrovat komplexnost environmentálních problémů;
- kriticky zhodnotit opatření vedoucí ke snižování environmentálních rizik;
Absolvování kurzu by studentům mělo umožnit:
- akceptovat potřebu multidisciplinárního řešení environmentálních problémů;
- přistupovat k hodnocení přijatých řešení s pochopením souvislostí - pochopit podstatu diskutovaných environmentálních rizik.
Výstupy z učení
tudent bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat hlavní lokální environmentální problémy;
- akceptovat potřebu multidisciplinárního řešení environmentálních problémů;
- přistupovat k hodnocení přijatých řešení s pochopením souvislostí.
Osnova
 • Toto je rámcová osnova - konkrétní je zveřejňována na IS v sekci "Studijní materiály".
 • Charakter pojmu riziko, typy rizik, rizika a lidské zdraví.
 • Riziko a společnost, percepce rizika.
 • Strategie a mechanismy ochrany životního prostředí reaktivní a proaktivní strategie.
 • Koncepce udrřitelného rozvoje.
 • Seminář - Environmentální rizika spojená se získáváním energie a surovin.
 • Seminář - Voda jako zdroj a riziko.
 • Seminář - Environmentální faktory ohrožující zdraví člověka.
 • Seminář - Environmentální rizika dopravy.
 • Seminář - Principy nakládání s odpady.
 • Seminář - Zemědělství a jeho vliv na prostředí. .
 • Seminář - Situace životního prostředí v ČR vývoj a současný stav.
Literatura
  doporučená literatura
 • HAQ, Gary a Alistair PAUL. Environmentalism since 1945. New York: Routledge, 2012. xvi, 124. ISBN 9780415601825. info
 • Tři svíce za budoucnost : návody a nápady jak přežít konec světa. Edited by Václav Cílek. Vyd. 1. Praha: Novela bohemica, 2012. 302 s. ISBN 9788087683026. info
 • Biocentrism and Modernism. Edited by Oliver A. I. Botar - Isabel Wünsche. Farnham, Surrey, England: Ashgate, 2011. xvi, 266. ISBN 9781409400509. info
 • GILDING, Paul. The great disruption : why the climate crisis will bring on the end of shopping and the birth of a new world. 1st U.S. ed. New York: Bloomsbury Press, 2011. 292 s. ISBN 9781608193530. info
 • MAREK, Michal V. Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu. Vydání 1. Praha: Academia, 2011. 253 stran. ISBN 9788020018762. info
 • CALTHORPE, Peter. Urbanism in the age of climate change. Washington, DC: Island Press, 2011. xii, 139. ISBN 9781597267212. info
 • MILLER, Carol. The church of cheese : gypsy ritual in the american heyday. Boston: Gemma, 2010. xix, 236. ISBN 9781934848616. info
 • Agriculture in urban planning : generating livelihoods and food security. Edited by Mark Redwood. Sterling, VA: Earthscan, 2009. xviii, 248. ISBN 9780415507363. info
 • LIGHT, Jennifer S. The nature of cities : ecological visions and the American urban professions, 1920-1960. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2009. x, 310. ISBN 9780801891366. info
 • KURAŠ, Mečislav, Vojtech DIRNER, Vladimír SLIVKA a Milan BŘEZINA. Odpadové hospodářství. Vyd. 1. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2008. 143 s. ISBN 9788086832340. info
 • MILLER, G. Tyler. Living in the environment : principles, connections, and solutions. 12th ed. Belmont: Brooks/Cole Publishing Company, 2002. xx, 758. ISBN 0534376975. info
 • Environmental risks and the media. Edited by Stuart Allan - Barbara Adam - Cynthia Carter. 1st pub. London: Routledge, 2000. xiv, 278. ISBN 0415214475. info
 • DIRNER, Vojtech. Ochrana životního prostředí :základy, plánování, technologie, ekonomika, právo a management. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 1997. 333 s. ISBN 80-7078-490-3. info
 • HAWKES, Dean. Environmental tradition : studies in the architecture of environment. 1st ed. New York: E & FN Spon, 1996. 212 p. ISBN 0419199004. info
 • ARLUKE, Arnold a Clinton SANDERS. Regarding animals. Philadelphia: Temple University Press, 1996. vii, 218. ISBN 1566394414. info
 • Perceiving environmental risks. Edited by Timothy O'Riordan. London: Academic Press, 1995. vi, 242. ISBN 0125278403. info
 • Historical ecology : cultural knowledge and changing landscapes. Edited by Carole L. Crumley. 1st ed. [Seattle]: Distributed by the University of Washington Press, 1994. xiv, 284. ISBN 0933452853. info
  neurčeno
 • Sustainable urbanism and beyond : rethinking cities for the future. Edited by Tigran Haas. New York: Rizzoli, 2012. 318 s. ISBN 9780847838363. info
Výukové metody
Předmět je postaven na přednáškách a individuální práci se studijními zdroji. Studenti na základě jejich studia vypracovávají dva eseje. Orientace v dokumentech, práce s aktuálními zdroji. Zpracování eseje.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. Bodově jsou hodnoceny dva eseje a zavěrečný test. Zpracování eseje. Literatura pro průbězné studium bude umístěna v sekci "Studijní materiály" na IS. Přesné podmínky bodového hodnocení - součtu testů esejí a závěrečného testu bude uveřejněna na IS v sekci "Studijní materiály".
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je v roce 2020 vyučován naposledy. Od roku 2021 bude vyučován v anglickém jazyce pod kódem ENSb1303. Studenti, kteří předmět již úspěšně absolvovali pod kódem ENSb1101/ENS101, si ho již nemůžou znovu zapsat v anglickém jazyce pod kódem ENSb1303.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/ENS101