ENSb1101 Lokální environmentální rizika

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kristína Markechová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 8:00–9:40 U43
Předpoklady
! ENS101 Lokální environm. rizika &&! NOW ( ENS101 Lokální environm. rizika )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurz se otevírá při 5 a více přihlášených studentech.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět v úvodu seznamuje posluchače s charakteristikami a percepcí rizik. Podává informace o mechanismech znečišťování a degradace vzduchu, vody, půdy, horninového prostředí a o jejich dopadech na organismy. Jsou analyzována rizika energetiky, těžby surovin, průmyslu, zemědělství, lesnictví, dopravy a turismu. Stručně charakterizuje reaktivní a proaktivní strategie ochrany životního prostředí.
Cílem kurzu je:
- zlepšit schopnost rychle porozumět novému tématu a vystihnout jeho podstatu;
- ilustrovat komplexnost environmentálních problémů;
- kriticky zhodnotit opatření vedoucí ke snižování environmentálních rizik;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat hlavní lokální environmentální problémy;
- akceptovat potřebu multidisciplinárního řešení environmentálních problémů;
- přistupovat k hodnocení přijatých řešení s pochopením souvislostí.
Osnova
 • Toto je rámcová osnova - konkrétní je zveřejňována na IS v sekci "Studijní materiály". Podobně budou zveřejněna témata prezentací a pokyny k jejímu vyhotovení.
 • Charakter pojmu riziko, typy rizik, rizika a lidské zdraví.
 • Riziko a společnost, percepce rizika.
 • Strategie a mechanismy ochrany životního prostředí reaktivní a proaktivní strategie.
 • Koncepce udrřitelného rozvoje.
 • Seminář - Environmentální rizika spojená se získáváním energie a surovin.
 • Seminář - Voda jako zdroj a riziko.
 • Seminář - Environmentální faktory ohrožující zdraví člověka.
 • Seminář - Environmentální rizika dopravy.
 • Seminář - Principy nakládání s odpady.
 • Seminář - Zemědělství a jeho vliv na prostředí. .
 • Seminář - Situace životního prostředí v ČR vývoj a současný stav.
Literatura
  doporučená literatura
 • HAQ, Gary a Alistair PAUL. Environmentalism since 1945. New York: Routledge, 2012, xvi, 124. ISBN 9780415601825. info
 • Tři svíce za budoucnost : návody a nápady jak přežít konec světa. Edited by Václav Cílek. Vyd. 1. Praha: Novela bohemica, 2012, 302 s. ISBN 9788087683026. info
 • Biocentrism and Modernism. Edited by Oliver A. I. Botar - Isabel Wünsche. Farnham, Surrey, England: Ashgate, 2011, xvi, 266. ISBN 9781409400509. info
 • GILDING, Paul. The great disruption : why the climate crisis will bring on the end of shopping and the birth of a new world. 1st U.S. ed. New York: Bloomsbury Press, 2011, 292 s. ISBN 9781608193530. info
 • MAREK, Michal V. Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu. Vydání 1. Praha: Academia, 2011, 253 stran. ISBN 9788020018762. info
 • CALTHORPE, Peter. Urbanism in the age of climate change. Washington, DC: Island Press, 2011, xii, 139. ISBN 9781597267212. info
 • MILLER, Carol. The church of cheese : gypsy ritual in the american heyday. Boston: Gemma, 2010, xix, 236. ISBN 9781934848616. info
 • Agriculture in urban planning : generating livelihoods and food security. Edited by Mark Redwood. Sterling, VA: Earthscan, 2009, xviii, 248. ISBN 9780415507363. URL info
 • LIGHT, Jennifer S. The nature of cities : ecological visions and the American urban professions, 1920-1960. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2009, x, 310. ISBN 9780801891366. URL info
 • KURAŠ, Mečislav, Vojtech DIRNER, Vladimír SLIVKA a Milan BŘEZINA. Odpadové hospodářství. Vyd. 1. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2008, 143 s. ISBN 9788086832340. info
 • MILLER, G. Tyler. Living in the environment : principles, connections, and solutions. 12th ed. Belmont: Brooks/Cole Publishing Company, 2002, xx, 758. ISBN 0534376975. info
 • Environmental risks and the media. Edited by Stuart Allan - Barbara Adam - Cynthia Carter. 1st pub. London: Routledge, 2000, xiv, 278. ISBN 0415214475. info
 • DIRNER, Vojtech. Ochrana životního prostředí :základy, plánování, technologie, ekonomika, právo a management. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 1997, 333 s. ISBN 80-7078-490-3. info
 • HAWKES, Dean. Environmental tradition : studies in the architecture of environment. 1st ed. New York: E & FN Spon, 1996, 212 p. ISBN 0419199004. info
 • ARLUKE, Arnold a Clinton SANDERS. Regarding animals. Philadelphia: Temple University Press, 1996, vii, 218. ISBN 1566394414. info
 • Perceiving environmental risks. Edited by Timothy O'Riordan. London: Academic Press, 1995, vi, 242. ISBN 0125278403. info
 • Historical ecology : cultural knowledge and changing landscapes. Edited by Carole L. Crumley. 1st ed. [Seattle]: Distributed by the University of Washington Press, 1994, xiv, 284. ISBN 0933452853. info
  neurčeno
 • Sustainable urbanism and beyond : rethinking cities for the future. Edited by Tigran Haas. New York: Rizzoli, 2012, 318 s. ISBN 9780847838363. info
Výukové metody
Předmět je postaven na přednáškách a individuální práci se studijními zdroji. Studenti na základě jejich studia vypracovávají dva eseje. Orientace v dokumentech, práce s aktuálními zdroji. Skupinová práce, Zpracování eseje.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. Bodově jsou hodnoceny dva eseje a zavěrečný test. Zpracování eseje. Literatura pro průbězné studium bude umístěna v sekci "Studijní materiály" na IS. Přesné podmínky bodového hodnocení - součtu testů esejí a závěrečného testu bude uveřejněna na IS v sekci "Studijní materiály". Podobně budou zveřejněna témata prezentací a pokyny k jejímu vyhotovení.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován naposledy.
Předmět je v roce 2020 vyučován naposledy. Od roku 2021 bude vyučován v anglickém jazyce pod kódem ENSb1303. Studenti, kteří předmět již úspěšně absolvovali pod kódem ENSb1101/ENS101, si ho již nemůžou znovu zapsat v anglickém jazyce pod kódem ENSb1303.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/ENSb1101