ENSb1285 Architektura a město

Fakulta sociálních studií
jaro 2025
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Dostalík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.
Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Müllerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ENS285 Architektura a město &&! NOW ( ENS285 Architektura a město )&& TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky architektury a města z několika úhlů pohledů: historicko-geografického, uměleckohistorického, ekonomického, ekologického i společenskovědního. Předmět má blízko k předmětům vyučovaným na Katedře environmentálních studií, které se věnují environmentálním dějinám, dějinám přírodních věd, environmentální etice nebo participaci veřejnosti.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět vývoji architektury a stavby měst, bude schopen vysvětlit pojmy a principy základních směrů především evropské architektury 20. století. Na základě nabytých znalostí bude schopen uvědomit si environmentální souvislosti architektury a urbanismu a bude schopen vnímat struktury, které utváří každodenní prostředí člověka (příklad města Brna). Student se také naučí propojovat znalosti z jiných oborů a bude rozvíjet schopnost pracovat s kontexty.
Osnova
 • Úvod do teorie architektury
 • Člověk, architektura, městské prostředí
 • Dějiny architektury a měst do 19. století
 • Dějiny architektury a měst 20. a 21. století
 • Současná architektura a města
 • Environmentální souvislosti architektury a měst
 • Ekologicky šetrné přístupy v architektuře
 • Ekologicky šetrné přístupy v urbanismu
 • Exkurze (Brno)
Literatura
 • JEHLÍK, Jan. Obec a sídlo : o krajině, urbanismu a architektuře. Praha: Ausdruck Books, 2013, 159 stran. ISBN 9788026053996. info
 • GEHL, Jan. Města pro lidi. Edited by Robert Sedlák, Translated by Karel Blažek - Bronislava Šímová. Brno: Partnerství, 2012, xi, 261. ISBN 9788026020806. info
 • PALLASMAA, Juhani. Oči kůže : architektura a smysly. Zlín: Archa, 2012, 85 s. ISBN 9788087545102. info
 • Město: proměnlivá ne/samozřejmost. Edited by Slavomíra Frenčuhová. 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009, 252 s. ISBN 9788021048669. info
 • HALÍK, Pavel, Petr KRATOCHVÍL a Otakar NOVÝ. Architektura a město. Vyd. 1. Praha: Academia, 1996, 204 s. ISBN 8020002456. info
Výukové metody
Mezi výukové metody patří přednášky, studentské prezentace a diskuze, individuální práce se studijními zdroji a terénní exkurze s výkladem.
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení předmětu je požadována alespoň 60% účast na hodinách, ústní prezentace vybraného tématu a úspěšné absolvování ústní zkoušky.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.