ENSb1295 Seminář ke kritické ekonomii

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Mikuláš Černík (přednášející)
Mgr. Ing. Martin Černý (přednášející)
Mgr. Patrik Gažo (přednášející)
RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Sovová (přednášející)
Garance
RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kristína Markechová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ENS295 Seminář ke kritické ekonomii &&! NOW ( ENS295 Seminář ke kritické ekonomii )&&( ENSb1106 Kritická ekonomie a příroda || NOW ( ENSb1106 Kritická ekonomie a příroda ))&&( ENS106 Kritická ekonomie a příroda || NOW ( ENS106 Kritická ekonomie a příroda ))
Předmět je určen studentům, kteří mají aktuálně zapsaný kurz ENSb1106 Kritická ekonomie a příroda nebo jej už v minulosti absolvovali.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 5/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs je praktickým doplňkem kursu ENSb1106 Kritická ekonomie a příroda. Na konci kursu student:
 • bude díky praktickým cvičením schopen lépe porozumět ekonomickému myšlení i praxi a kriticky je reflektovat z environmentální perspektivy,
 • hlouběji porozumí základní ekonomickým konceptům týkajícím se přírody a životního prostředí (ekonomický růst, problematika hodnocení přírody, koncept rozvoje, různé formy vlastnictví),
 • bude schopen vést zasvěcenější mezioborový dialog s ekonomy různých směrů,
 • posílí své schopnosti diskuse, naslouchání a kritického myšlení a svou zkušenost s interaktivními formami výuky.
 • Výstupy z učení
  Po absolvování kurzu student:
  dokáže argumentovat o nedostatcích středoproudé ekonomické teorie a oponovat jim s pomocí alternativních pohledů;
  dokáže analyzovat skryté předpoklady různých konceptuálních rámců;
  dokáže interpretovat společensko-ekonomické dění vzhledem k zájmům lidských i mimolidských stakeholderů;
  dokáže aplikovat ekonomické teorie a modely rozšiřující převládající ekonomický diskurs
  Osnova
  • 1) Vzájemné seznámení, seznámení s kurzem a základními ekonomickými pojmy. Uvědomělé spotřebitelství a jeho kritika z perspektivy kritické ekonomie. 2) Příroda v mainstreamové versus ekologické ekonomii. Hodnocení přírody a otázka přírodních „zdrojů“. Extraktivismus & externality. 3) Ekonomický růst - co se děje, když ekonomika roste? Nerůst a další alternativy současné ekonomice. 4) Příroda a práce. Ekonomická moc, „závod ke dnu“ a nepodmíněný příjem. 5) Jiné ekonomiky. Peníze a jejich alternativy. Domácnost, produkce a reprodukce. Ekofeminismus. 6) Ekonomika, příroda a veřejná správa. Případ Společné zemědělské politiky.
  Literatura
  • FRAŇKOVÁ, Eva. Lokální ekonomiky v souvislostech, aneb, Produkce a spotřeba z blízka. 1. vydání. 216 stran. ISBN 9788021077409. info
  • JOHANISOVÁ, Naďa. Ekologická ekonomie : vybrané kapitoly. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 88 stran. ISBN 9788021071162. info
  • CAPRA, Fritjof. Bod obratu :věda, společnost a nová kultura. Translated by Miroslav Štýs. Vyd. 1. Praha: DharmaGaia, 2002. 514 s. ISBN 80-85905-42-6. info
  • SCHUMACHER, E. F. Malé je milé, aneb, Ekonomie, která by počítala i s člověkem. Edited by Jan Keller. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 2000. 284 s. ISBN 807239035X. info
  Výukové metody
  Těžiště výuky bude v praktických aktivitách, strukturovaných diskusích, simulačních hrách či promítání filmů s diskusemi. Obsah kursu je úzce propojen s kursem ENSb1106 Kritická ekonomie a příroda a slouží jako jeho praktický seminář.
  Metody hodnocení
  Pro úspěšné ukončení kursu je podmínkou aktivní a úplná účast na nejméně pěti hodinách. Dále studenti vypracují krátký výstup (například v podobě případného článku na blog či do tisku apod.) na téma související s obsahem kurzu.
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá každý druhý týden.
  Předmět je doplňkem kursu ENSb1106 a student si jej může zapsat paralelně s předmětem ENSb1106. Předmět bude nabízen, přihlásí-li se na něj sedm či více studentů.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/ENSb1295