ENSd0914 Badatelský seminář IV

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Dostalík, Ph.D. (přednášející)
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Fraňková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Naděžda Vlašín Johanisová, Ph.D. (přednášející)
Christian Kimmich, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! HEN914 Badatelský seminář IV &&! NOW ( HEN914 Badatelský seminář IV )&&( ENSd0911 Badatelský seminář I || HEN911 Badatelský seminář I )
Absolvování ENSd0911 a ENSd0912.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seminárním způsobem pracovat na disertační práci v širším kruhu dalších doktorských studentů. Specifickým cílem třetího Badatelského semináře je diskuse pokroku výzkumu. Student by měl v průběhu semináře prezentovat výsledky dosavadního výzkumu v podobě prezentace i písemného textu. Předmět by měl rozvíjet argumentační a prezentační schopnosti studenta a měl by rozvíjet další jeho základní badatelské kompetence, především práci se základní literaturou.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen analyzovat dosavadní světový pokrok v daném oboru a jasně definovat vstupní hypotézy, cíle a metodologii svého disertačního projektu.
Osnova
  • Předmět nemá osnovu, skládá se z jednotlivých seminářů tématicky i metodologicky odlišných podle referujícího studenta.
Literatura
  • GLASMAN-DEAL, Hilary. Science Research Writing for Non-Native Speakers of English. Imperial College Press, 2009, s. 272. ISBN: 978-1848163102 .
  • HEARD, Stephen B. The scientist's guide to writing : how to write more easily and effectively throughout your scientific career. Princeton: Princeton university press, 2016, ix, 306. ISBN 9780691170220. info
  • EVANS, David, Paul GRUBA a Justin ZOBEL. How to write a better thesis. Third edition. Cham: Springer, 2014, xiv, 167. ISBN 9783319042855. info
  • TURABIAN, Kate L. A manual for writers of research papers, theses, and dissertations : Chicago style for students and researchers. Edited by Wayne C. Booth. 8th ed. Chicago: University of Chicago Press, 2013, xv, 448. ISBN 9780226816371. info
  • SCHIMEL, Joshua. Writing science : how to write papers that get cited and proposals that get funded. Oxford: Oxford University Press, 2012, xiv, 221. ISBN 9780199760237. info
  • DAY, Robert A. a Barbara GASTEL. How to write and publish a scientific paper. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, xv, 302. ISBN 9780521671675. info
  • BOOTH, Wayne C., Gregory G. COLOMB a Joseph M. WILLIAMS. The craft of research. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2008, xvii, 317. ISBN 9780226065663. URL info
Výukové metody
Prezentace příspěvků, diskuse, domácí četba.
Metody hodnocení
Na zápočet je požadována aktivní účast na seminářích ve výši docházky 70%, prezentace vlastního disertačního projektu se zaměřením na dosavadní pokrok ve výzkumu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět si zapisují studenti, kteří absolvovali ENSd0910 nejméně 4x.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/ENSd0914