ENSd0914 Badatelský seminář IV

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Hana Librová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Dostalík, Ph.D. (přednášející)
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Fraňková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D. (přednášející)
Christian Kimmich, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Išová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! HEN914 Badatelský seminář IV &&! NOW ( HEN914 Badatelský seminář IV )&&( ENSd0911 Badatelský seminář I || HEN911 Badatelský seminář I )
Úspěšné absolvování kurzu ENSd0911.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seminárním způsobem pracovat na disertační práci v širším kruhu dalších doktorských studentů. Specifickým cílem čtvrtého Badatelského semináře jsou diskuse s příslušnými pedagogy nad současným pokrokem v dané oblasti výzkumu v souvislosti s tématem disertační práce studenta. Seminář bude probíhat v oddělených skupinách podle studentem zvolené specializace, tedy Sociální a ekologická ekonomie, Environmentální chování ze společenskovědní perspektivy a Environmentální aspekty města a krajiny.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen analyzovat a kriticky hodnotit dosavadní světový pokrok v daném oboru, jasně analyzovat pokrok na disertační práci, dosavadní cíle a metodologii svého disertačního projektu.
Osnova
  • Seminář je individualizován dle potřeb dané tematiky.
Literatura
  • časopisy The Ecologist, Environmental Ethics, Environmental Politics, Environmental Values, Resurgence
  • LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. Věrní a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti (ilustrace B. Lacina). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 328 s. ISBN 978-80-210-8454-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8412-2016. Online knihkupectví Munipress info
  • JELEČEK, Leoš. Dealing with diversity :2nd international conference of the European society for environmental history Prague 2003 : proceedings. Praha: Charles University. Faculty of science. Department of social geography and regional development, 2003. 355 s., [2. ISBN 80-86561-09-7. info
  • HUGHES, J. Donald. An environmental history of the world : humankind's changing role in the community of life. 1st pub. London: Routledge, 2001. xiv, 264. ISBN 0415136180. info
  • DIAMOND, Jared M. Osudy lidských společností : střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii. Translated by Zdeněk Urban. 1. vyd. Praha: Columbus, 2000. 525 s. ISBN 8072490478. info
  • DIAMOND, Jared M. Guns, germs, and steel : the fates of human societies. New York: W.W. Norton & Company, 1997. 498 s. ISBN 9780393317558. info
  • The wealth of nature : environmental history and the ecological imagination. Edited by Donald Worster. New York: Oxford University Press, 1993. x, 255. ISBN 0195092643. info
Výukové metody
Prezentace projektu, diskuse, přednášky.
Metody hodnocení
Prezentace projektu, aktivní účast na semináři, který bude mít blokovou formu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět si zapisují studenti, kteří absolvovali ENSd0910 nejméně 4x.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.