ENSd0921 Sociální a ekologická ekonomie

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Fraňková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D. (přednášející)
Christian Kimmich, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Išová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! HEN921 Sociální a ekologická ekonomie &&! NOW ( HEN921 Sociální a ekologická ekonomie )
Žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
1. diskutovat filosofické předpoklady a obecněji diskursy, z nichž vycházejí různé ekonomické směry,
2. seznámit studenty s formujícím se oborem sociální a ekologická ekonomie,
3. vztáhnout filosofické, metodické a obsahové otázky, které si sociální a ekologická ekonomie klade, ke konkrétním tématům disertace jednotlivých studentů.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu budou studenti schopni:
1.srovnat a kriticky zhodnotit diskursy a předpoklady, z nichž vycházejí odlišné směry ekonomického myšlení,
2. shrnout a vysvětlit předpoklady, z nichž vychází sociální a ekologická ekonomie, včetně implikací těchto předpokladů v oblasti metod a obsahu a
3.aplikovat přístup sociální a ekologické ekonomie ve vlastní intelektuální práci.
Osnova
 • 1. Úvod, shrnutí různých ekonomických směrů,
 • 2. Pozitivní vs. poststrukturální proudy v sociálním myšlení,
 • 3. Kritický realismus v sociální a ekologické ekonomii,
 • 4. Etická východiska ortodoxní ekonomické teorie: utilitarismus,
 • 5. Etická východiska heterodoxních ekonomických směrů: etika péče, nerůst, buen vivir,
 • 6. Sociální a ekologická ekonomie: přehled a předpoklady,
 • 7. Sociální a ekologická ekonomie: metody a obsah,
 • 8. Sociální a ekologická ekonomie: otevřené otázky a omezení,
 • 9. - 11. Aplikace přístupu sociální a ekologické ekonomie v disertacích jednotlivých studentů(předpoklady, metody, obsah a námět),
 • 12. -13.Závěry, společná reflexe a zpětné vazby.
Literatura
 • Funtowicz, Silvio, Jerome Ravetz, 1994: The worth of a songbird: Ecological economics as a post-normal science. Ecological economics 10: 197 - 207
 • Horký, Ondřej, 2011: Falešná neutralita neoklasické teorie: feministická, antropologická, evoluční a ekologická kritika. Politická ekonomie (3): 329 - 344
 • Spash,Clive, 2011: Social ecological economics : understanding the past to see the future. American Journal of Economics and Sociology, 70: 341 - 374
 • STÖCKELOVÁ, Tereza. Nebezpečné známosti : o vztahu sociálních věd a společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2012. 110 s. ISBN 9788073302085. info
 • The methodology of positive economics : reflections on the Milton Friedman legacy. Edited by Uskali Mäki. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. xviii, 363. ISBN 9780521867016. info
 • HELD, Virginia. The ethics of care : personal, political, and global. New York: Oxford University Press, 2006. viii, 211. ISBN 9780195325904. info
 • DALY, Herman E. a Joshua C. FARLEY. Ecological economics : principles and applications. Washington: Island Press, 2004. xxvii, 454. ISBN 1559633123. info
 • SAYER, R. Andrew. Realism and social science. 1st ed. Los Angeles: SAGE, 2000. 211 s. ISBN 9780761961246. info
 • LUTZ, Mark A. Economics for the common good : two centuries of social economic thought in the humanistic tradition. New York: Routledge, 1999. xiv, 302. ISBN 0415143136. info
Výukové metody
Přednášky, společné a skupinové diskuse, práce ve dvojicích, individuální prezentace studentů.
Metody hodnocení
Ústní zkouška, student přednese prezentaci na předem domluvené téma (souvislející s jeho PhD prací)a povede studijní deník. Konečné hodnocení bude vycházet z min. 70% účasti na hodinách (jako základního předpokladu úspěšného ukončení) a dále z kvality prezentace a studijního deníku.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.