ENSd0901 Aktuální otázky humanitní environmentalistiky

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
jinak. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! HEN901 Aktuální otázky human. enviro. &&! NOW ( HEN901 Aktuální otázky human. enviro. )&&(! ENSd0900 Otázky environm. studií )&&(! HEN900 Otázky environm. studií )
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět orientuje studenta v současných aktuálních otázkách environmentálních studií. Student se učí analyzovat témata spojená se současným stavem poznání humanitní environmentalistiky s ohledem na zaměření svého disertačního projektu, ale i výzkumná témata řešená na katedře a v současném humanitně orientovaném environmentálním tisku.
Výstupy z učení
Výstupem z učení jsou konkrétní odborné znalosti v daných tématech, zachycují minimální standard, který by si absolvent v průběhu studia měl osvojit, především je tento předmět důležitý pro studenty, kteří před příchodem na doktorandské studium nestudovali na KES. Student bude po absolvování předmětu schopen identifikovat a shrnout hlavní směry v současné humanitní environmentalistice; analyzovat současné přístupy k dané problematice s ohledem na vlastní směr studia a disertační projekt; být schopen navrhnout a argumentovat vlastní přístup k řešeným problémům.
Osnova
 • Předmět je založen na konzultacích a doporučené četbě, nemá klasickou osnovu.
Literatura
 • KOHÁK, Erazim: Myslit jako hora. In: Veronica - časopis pro ochranu přírody a krajiny, Brno: ZO ČSOP Veronica, 1993, XVII, č. 3, s. 1-5. ISSN 1213-0699.
 • Seznamte se s obsahem a strukturou zahraničních časopisů, které jsou umístěny ve studovně knihovny FSS: The Ecologist, Environmental Ethics, Environmental Politics, Environmental Values, Resurgence, Vesmír. Vyberte a přečtěte pro Vás zajímavé tři texty.
 • ZNOJ, Milan a kol.: Vztah člověka a přírody v podání novověké filosofie. In: Filosofický časopis 39 (6): 975-990.
 • D´ALISA, Giacomo, DEMARIA, Federico, KALLIS, Giorgos. Degrowth: A Vocabulary for a New Era. New York: Routledge, 2015. 220 s. ISBN 978-1-138-00076-6.
 • HARARI, Yuval Noah. Sapiens. Od zvířete k božskému jedinci. Praha: LEDA, 2013. 518 s. ISBN 978-80-7335-344-5.
 • TIBERIUS, Valerie. Moral Psychology: A Contemporary Introduction. Routledge, 2014. 256 s. ISBN 978-0415529693
 • ZRZAVÝ, Jan, Hynek BURDA, David STORCH, Sabine BEGALL a Stanislav MIHULKA. Jak se dělá evoluce : labyrintem evoluční biologie. Vydání čtvrté, v české. Praha: Dokořán, 2017, 479 stran. ISBN 9788025720790. info
 • LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti. 1. vyd. Brno: Munipress, 2016, 328 s. ISBN 978-80-210-8454-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8412-2016. info
 • JOHANISOVÁ, Naďa. Ekologická ekonomie : vybrané kapitoly. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 88 stran. ISBN 9788021071162. info
 • GIBSON-GRAHAM, J. K., Jenny CAMERON a Stephen HEALY. Take back the economy : an ethical guide for transforming our communities. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013, xxiii, 222. ISBN 9780816676071. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. 4. nezměněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2011, 372 stran. ISBN 9788024619668. URL info
 • MOLDAN, Bedřich. Podmaněná planeta. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009, 419 s. ISBN 9788024615806. info
 • WINTER, Deborah Du Nann a Susan M. KOGER. Psychologie environmentálních problémů. Translated by Jiří Foltýn. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 295 s. ISBN 9788073675936. info
 • LOVELOCK, James. Gaia vrací úder : proč se Země brání a jak ještě můžeme zachránit lidstvo. Translated by Jindra Havlíčková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008, 196 s. ISBN 9788020016874. info
 • DIAMOND, Jared M. Kolaps : proč společnosti zanikají a přežívají. Translated by Zdeněk Urban. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008, 751 s. ISBN 9788020015891. info
 • LOMBORG, Bjørn. Skeptický ekolog : jaký je skutečný stav světa? Translated by Petr Holčák. První vydání v českém j. Praha: Liberální institut, 2006, 587 stran. ISBN 8086389424. info
 • Proč je příroda krásná? : estetické vnímání přírody v novověku. Edited by Karel Stibral. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2005, 202 s. ISBN 8073630087. info
 • BECK, Ulrich. Riziková společnost : na cestě k jiné moderně. Translated by Otakar Vochoč. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004, 431 s. ISBN 8086429326. info
 • MARGULIS, Lynn. Symbiotická planeta : nový pohled na evoluci. Translated by Zdeněk Urban. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004, 150 s. ISBN 8020012060. info
 • MILLS, C. Wright. Sociologická imaginace. Edited by Todd Gitlin, Translated by Václav Dušek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002, 310 s. ISBN 8086429040. info
 • SCHUMACHER, E. F. Malé je milé, aneb, Ekonomie, která by počítala i s člověkem. Edited by Jan Keller. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 2000, 284 s. ISBN 807239035X. info
 • KOMÁREK, Stanislav. Příroda a kultura : svět jevů a svět interpretací, aneb, Jak je to doopravdy. 1. vyd. Praha: Vesmír, 2000, 180 s. ISBN 8085977338. info
 • RIDLEY, Matt. Původ ctnosti : o evolučních základech a zákonitostech nesobeckého jednání člověka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000, 295 s. ISBN 807178351X. info
 • BAUMAN, Zygmunt. Globalizace : důsledky pro člověka. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1999, 157 s. ISBN 8020408177. info
 • LIPOVETSKY, Gilles. Soumrak povinnosti : bezbolestná etika nových demokratických časů. Translated by Martin Pokorný - Alena Bláhová. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 1999, 311 s. ISBN 8072600087. info
 • KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář : kapitoly z ekologické etiky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998, 203 s. ISBN 808585063X. info
 • STORCH, David a Stanislav MIHULKA. Ekologie :biologická olympiáda 1997-1998, 32. ročník, přípravný text pro kategorie A, B. 1. vyd. Praha: Institut dětí a mládeže MŠMT ČR, 1997, 72 s. ISBN 8086088120. info
 • KELLER, Jan. Sociologie a ekologie. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997, 232 s. ISBN 8085850427. info
 • PEPPER, David. Modern environmentalism : an introduction. 1st pub. London: Routledge, 1996, viii, 376. ISBN 0415057450. info
 • LIBROVÁ, Hana. Pestří a zelení : (kapitoly o dobrovolné skromnosti). Vyd. 1. Brno: Veronica, 1994, 218 s. ISBN 8085368188. info
 • TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. Místo člověka v přírodě : výbor studií. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda-Libertas, 1993, 163 s. ISBN 8020503099. info
 • SEED, John, Joanna MACY, Pat FLEMING a Arne NÆSS. Myslet jako hora : shromáždění všech bytostí. Translated by Jiří Holuša, Illustrated by Dailan Pugh. Vydanie prvé. Prešov: Nadácia Zelená nádej, 1993, 144 stran. ISBN 8088699010. info
Výukové metody
Individuální diskuse nad zadanou četbou.
Metody hodnocení
Písemný test a následné ústní kolokvium.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: test z četby
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Zapisují se jen studenti, kteří neabsolvovali humanitní environmentalistiku.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/ENSd0901