EVSb1005 Základy analýzy v Evropských studiích

Fakulta sociálních studií
jaro 2025
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D. (přednášející)
doc. Vratislav Havlík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (přednášející)
Zuzana Ringlerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Veronika Velička Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Petr Svatoň (cvičící)
Garance
Zuzana Ringlerová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! EVS194 Základy analýzy v EVS && ! NOW ( EVS194 Základy analýzy v EVS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Současný výzkum ve společenských vědách si zakládá na metodologické přesvědčivosti, což se vztahuje i na oblast evropských studií. Předmět Základy analýzy v Evropských studiích uvádí studenty do základů psaní odborného textu a trénuje je ve zvládnutí tří prakticky využitelných typů výstupů. Cílem předmětu je připravit studenty na psaní odborných textů. Studenti si osvojí odbornou terminologii a porozumí logice výzkumu. Posluchači by se kromě návrhu a provedení jednoduché oborné práce měli také naučit prezentovat svá zjištění.
Výstupy z učení
Student bude schopen identifikovat základní analytické nástroje pro výzkum v evropských studií
Student dokáže navrhnout a obhájit vhodný analytický nástroj pro tvorbu seminární práce
Student dokáže navrhnout a obhájit vhodný analytický nástroj pro tvorbu bakalářské práce
Student dokáže vysvětlit nevýhody a výhody základních analytických postupů v evropských studiích
Osnova
 • 1) Úvod do akademického bádání
 • 2) Principy akademického psaní
 • 3) Zdroje a citování
 • 4) Knihovna seminář
 • 5) Literature review
 • 6) Literature review seminář
 • 7) Policy paper
 • 8) Policy paper seminář
 • 9) Případová studie
 • 10) Případová studie seminář
 • 11) Porozumění základům kvantitativního výzkumu
 • 12) Porozumění základům kvantitativního výzkumu seminář
 • 13) Prezentace seminář
Literatura
  povinná literatura
 • Orenstein, M. A., and Kelemen, R. D. (2017) Trojan Horses in EU Foreign Policy. JCMS: Journal of Common Market Studies, 55: 87–102. doi: 10.1111/jcms.12441.
 • KELLSTEDT, Paul M. a Guy D. WHITTEN. The fundamentals of political science research. [Brno]: [Masarykova univerzita. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky], 2020, 1 online. URL info
 • BLATTER, Joachim a M. HAVERLAND. Designing case studies : explanatory approaches in small-n research. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2012, xviii, 262. ISBN 9781349320851. info
 • BURNHAM, Peter. Research methods in politics. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2008, xii, 370. ISBN 9780230019850. info
 • KING, Gary, Sidney VERBA a Robert O. KEOHANE. Designing social inquiry : scientific inference in qualitative research. Princeton: Princeton University Press, 1994, xi, 247. ISBN 0691034710. info
Výukové metody
Předmět kombinuje přednášky a semináře.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, k jehož získání studenti plní úkoly na jednotlivé semináře a navštěvují přednášky a semináře. Úkoly na semináře: 4 úkolů na semináře, za každý max. 13 bodů, tj. celkem max. 52 bodů. Bonusové body za účast na přednášce: 7x účast na přednášce po 3 bodech, tj. celkem max. 21 bonusových bodů. Účast na seminářích: 4x účast na semináři po 3 bodech, tj. celkem max. 12 bodů. Online test: Maximální zisk 13 bodů. Dohromady max. 77 bodů, práh pro zisk zápočtu: 65 bodů. Účast na seminářích je povinná.
Informace učitele
Případné dotazy směřujte na Dr. Zuzanu Ringlerovou ringler@fss.muni.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.