EVSb1008 Politiky v EU

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Veronika Velička Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
doc. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Anežka Konvalinová (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Veronika Velička Zapletalová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Předpoklady
! EVS107 Politiky v EU && ! NOW ( EVS107 Politiky v EU ) && ( EVS104 Evropská integrace || EVSb1001 Evropská integrace )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zapisují pouze studenti od im. ročníku 2013_2014 ve 2. ročníku studia.
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na sledování kvantitativního a kvalitativního rozsahu evropské integrace. Studenti jsou postupně konfrontováni s výlučnými a sdílenými politikami EU, jejich vývojem, politickými vlivy a procedurami jednání uvnitř EU.
Výstupy z učení
Rozlišit členění pravomocí mezi EU a členskými státy.
Analyzovat vytváření a dopady politik v klíčových oblastech působení EU.
Popsat způsob financování jednotlivých politik.
Diskutovat kontroverzní otázky spojené s fungováním EU.
Formulovat argumenty a protiargumenty na zadané téma.
Osnova
 • 1. Úvod do studia politik EU
 • 2. Jednotný trh a jeho fungování
 • 3. Společná zemědělská politika
 • 4. Hospodářská a měnová unie
 • 5. Financování politik
 • 6. Regionální (strukturální) politika
 • 7. Sociální politika
 • 8. Dopravní a energetická politika, politika životního prostředí
 • 9. Vnitřní politika - volný pohyb, migrace, azylová a vízová politika
 • 10. Vnější vztahy EU - obchodní vztahy, rozvojová politika
 • 11. Vnější vztahy EU - SZBP, SBOP
 • 12. Policejní a justiční spolupráce v trestních záležitostech
 • 13. Závěrečný test
Literatura
  povinná literatura
 • Policy-making in the European union. Edited by Helen S. Wallace - Mark A. Pollack - Alasdair R. Young. Seventh edition. Oxford: Oxford university press, 2015, xxxviii, 5. ISBN 9780199689675. info
 • PITROVÁ, Markéta a Petr FIALA. Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, 803 s. Evropská politika, číslo publikace: 300. ISBN 978-80-7325-180-2. info
 • Lisabonská smlouva : konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie. Edited by Jana Francová. 2., přeprac. a dopl. vyd. [Praha]: Úřad vlády České republiky, Odbor informování o evropských záležitostech, 2009, 539 s. ISBN 9788074400179. info
 • Crescenzi, Riccardo; Fratesi, Ugo and Monastiriotis, Vassilis (2020). Back to the member states? Cohesion Policy and the national challenges to the European Union. Regional Studies, 54:1, 5-9.
 • Smith, Michael (2019). Trade and Development. In: Cini, Michel and Borragán, Nieves PérezSolórzano (eds.): European Union Politics. Oxford: Oxford University Press, 253-265.
 • Amelia Hadfield & Simon Lightfoot (2021) Shifting priorities of the EU as a development actor: context and consequences, Global Affairs, 7:4, 487-504.
 • de la Esperanza Mata Pérez, Maria; Scholten, Daniel and Smith Stegen, Karen (2019). The multi-speed energy transition in Europe: Opportunities and challenges for EU energy security, Energy Strategy Reviews, 26, 1-6.
 • Egan, Michelle (2019). The Single Market. In: Cini, Michel and Borragán, Nieves PérezSolórzano (eds.): European Union Politics. Oxford: Oxford University Press, 295-309.
 • Juncos, Ana and Kristensen, Anna Maria Friis (2019). The European Union's Foreign, Security, and Defence Policies. In: Cini, Michel and Borragán, Nieves Pérez-Solórzano (eds.): European Union Politics. Oxford: Oxford University Press, 280-294.
 • Elena Baracani and Lorenzo Santini. 2023. The European Parliament's Political Leadership: The Case Study of EU Foreign Policy towards Turkey. Journal of Common Market Studies, 61(5): 1377-1393.
Výukové metody
Prezentace, přednášky, pravidelná četba, diskuse, videomateriály.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. Pro jeho úspěšné absolvování je nutné vypracovat skupinovou prezentaci, navazující "discussion paper" a absolvovat průběžný (uzavřené otázky) a závěrečný test (otevřené otázky). Všechny úkoly jsou bodovány. Bez splnění průběžných úkolů není možné se přihlásit k závěrečnému testu. Student může získat za předmět maximálně 80 bodů: 30 za prezentaci + discussion paper, 10 za průběžný a 40 za závěrečný test. Minimální hranice pro absolvování předmětu je 52 bodů.
Bližší informace o jednotlivých úkolech, termínech a hodnocení je k dispozici v rámci interaktivní osnovy/sylabu předmětu.
Systém hodnocení: 80-76: A, 75-70: B, 69-64: C, 63-58: D, 57-52: E, 51>: F.
Informace učitele

UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.

Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/EVSb1008