GEN131 Praxe 2

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (cvičící), doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 3.70
Předpoklady
GEN130 Praxe I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci kurzu Praxe 2 prezentují studující organizace, ve kterých vykonávali svou praxi. Své spolužačky a spolužáky seznámí s vlastními zkušenostmi práce v organizaci. Součástí prezentace každé studentky/ každého studenta je genderová analýza organizace. Studující po skončení tohoto kurzu budu schopni:
provést genderovou analýzu organizace (genderový audit)
vypracovat odbornou analytickou zprávu
prezentovat výsledky na odborném fóru
zorientují se ve funogování organizací a institucí v neziskovém, státním i ziskovém sektoru
Výstupy z učení
provést genderovou analýzu organizace (genderový audit)
vypracovat odbornou analytickou zprávu
prezentovat výsledky na odborném fóru
Osnova
  • individuální praxe studentské prezetace se zpětnou vazbou od studujících i od vyučující.
Literatura
  • KŘÍŽKOVÁ, Alena a Karel PAVLICA. Management genderových vztahů : postavení žen a mužů v organizaci. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004. 155 s. ISBN 8072611178. info
  • HANSON, Susan a Geraldine PRATT. Gender, work, and space. 1st pub. London: Routledge, 1995. xvi, 272. ISBN 0415099412. info
Výukové metody
Každý týden 2-3 studentské prezetace se zpětnou vazbou od studujících i od vyučující.
Metody hodnocení
prezetace, závěrečná zpráva
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět j určen přednostně studujícím bakalářských programů.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/GEN131