EN

FSS:POL118 Politický systém českých zemí - Informace o předmětu

POL118 Politický systém českých zemí 1848-1992

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Natálie Rumlová (cvičící)
Mgr. Ondřej Sax (cvičící)
Mgr. Martin Slávik (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
POL118/01: St 27. 3. 14:00–15:40 P22, St 10. 4. 14:00–15:40 P22, St 24. 4. 14:00–15:40 P22, St 15. 5. 14:00–15:40 P22, J. Holzer, N. Rumlová, O. Sax, M. Slávik
POL118/03: Čt 28. 3. 8:00–9:40 U41, Čt 11. 4. 8:00–9:40 U41, Čt 25. 4. 8:00–9:40 U41, Čt 16. 5. 8:00–9:40 U41, J. Holzer, N. Rumlová, O. Sax, M. Slávik
POL118/04: Čt 28. 3. 14:00–15:40 U53, Čt 11. 4. 14:00–15:40 U53, Čt 25. 4. 14:00–15:40 U53, Čt 16. 5. 14:00–15:40 U53, J. Holzer, N. Rumlová, O. Sax, M. Slávik
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout základní informaci o charakteristických rysech politických systémů a režimů českých zemí (Slovenska pouze sekundárně, v logických souvislostech) v období let 1848-1992. Látka je zkoumána v chronologické posloupnosti, kombinuje důraz na dimenze polity a politics. Absolventi předmětu jsou obeznámeni s klíčovými reáliemi vývoje moderní české politiky a připraveni aplikovat klasické politologické teorie a klasifikace na moderní českou politiku.
Osnova
 • Úvod, způsob organizace předmětu Úvod do sporů o smysl českých dějin a české politiky Vývoj politického systému českých zemí v období 1848-1918 První republika – politický systém První republika – stranický systém Autoritarismus Druhé republiky a protektorátní totalitní režim Třetí republika Český totalitarismus let 1948-1956 Politický systém českých zemí v letech 1956-1968 Politický systém českých zemí v letech 1969-1989 Reading week Reading week Přechod k demokracii a rozpad československé federace
Literatura
  povinná literatura
 • VODIČKA, Karel a Ladislav CABADA. Politický systém České republiky : historie a současnost. 3. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2011. 486 s. ISBN 9788073678937. info
 • BALÍK, Stanislav. Politický systém českých zemí 1848-1989. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2011. 178 s. ISBN 9788021054387. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Éra nevinnosti. Česká politika 1989-1997. Brno: Barrister & Principal, 2010. 380 s. edice Politika, ekonomika a mezinárodní vztahy. ISBN 978-80-87029-98-5. URL info
 • Spor o smysl českých dějin. Edited by Miloš Havelka. Vyd. 1. Praha: Torst, 2006. 723 s. ISBN 8072152920. info
 • MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany : vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. Brno: Doplněk, 2005. 1021 s. ISBN 8072391801. info
 • KOŘALKA, Jiří. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914 : sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Argo, 1996. 354 s. ISBN 8072030221. info
 • Spor o smysl českých dějin. Edited by Miloš Havelka. Vyd. 1. Praha: Torst, 1995. 867 s. ISBN 8085639416. info
 • MALÍŘ, Jiří. Politické strany na Moravě v období habsburské monarchie. (Pokus o srovnání systému českých a německých stran na Moravě). In Politické strany a spolky na Moravě. Sborník XXII. Mikulovské sympozium. Břeclav-Brno: MVS, 1993. s. 11-35, 24 s. ISBN 80-85048-44-2. info
  doporučená literatura
 • SKED, Alan. Metternich a Rakousko : pokus o hodnocení. Translated by Jiří Ogrocký. 1. vydání. Brno: CDK, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. 319 stran. ISBN 9788073253325. info
 • V kleštích dějin : střední Evropa jako pojem a problém. Edited by Jiří Trávníček, Translated by František Benhart. Vyd. 1. Brno: Host, 2009. 343 s. ISBN 9788072943234. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Kombinace písemné a ústní zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/POL118