POLb1006 Jak zkoumat politiku

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
2/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Tereza Křepelová (cvičící)
Mgr. Michal Tóth (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! POL181 Metodologie politologie && ! NOW ( POL181 Metodologie politologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty a studentky s metodologií politologie. Jsou v něm vysvětleny základní metodologické problémy vědy o politice, popsány její základní metody, techniky získávání dat a poté objasňovány jednotlivé teoretické přístupy. Studenti, kteří ho absolvují, by měli být schopni porozumět logice sociálněvědného výzkumu, pochopit odlišné předpoklady jednotlivých přístupů ke studiu politiky a být schopni založit si vlastní politologický výzkum
Výstupy z učení
Studenti, kteří kurs absolvují, by měli být schopni: porozumět logice sociálněvědného výzkumu ;
srovnat odlišné předpoklady jednotlivých přístupů ke studiu politiky ;
být schopni založit si vlastní politologický výzkum ;
Osnova
 • 1.Úvodní hodina- co je výzkum v sociálních vědách ;
 • 2. Naturalistická, Konstruktivistická a Realistická epistemologie a ontologie v politologii, výzkumná etika ;
 • 3. Politologický výzkum I. ;
 • 4. Politologický výzkum II. ;
 • 5. Politologický výzkum III. ;
 • 6. Komparativní metoda ;
 • 7. Seminář I- výzkum ;
 • 8. Seminář II- výzkum ;
 • 9. Výzkumný projekt ;
 • 10. Seminář III-kvantitativní výzkum ;
 • 11. Přístupy v politologii ;
 • 12. Seminář IV-přístupy ;
 • 13. Seminář V- projekt ;
Literatura
  povinná literatura
 • KELLSTEDT, Paul M. a Guy D. WHITTEN. The fundamentals of political science research. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. xxiv, 316. ISBN 9781107621664. info
  neurčeno
 • Adams, J. – Merrill, S. (2008): Candidate and Party Strategies in Two-Stage Elections Beginning with a Primary, American Journal of Political Science, Vol. 52, No. 2, s. 344-359.
 • Lijphart, A.: Comparative Comparative Politics and the Comparative Method. The American Political Science Review, Vol. 65, No. 3., 1971, pp. 682-693.
 • Martin, W. E., Bridgmon, K. D. 2012: Quantitative and Statistical Research Methods: From Hypothesis to Results. San Francisco: Jossey-Bass, pp. 442-449
 • Boix, C. (1999): Setting the Rules of the Game: The Choice of Electoral Systems in Advanced Democracies. The American Political Science Review, Vol. 93, No. 3, pp. 609-624.
 • VanderStoep, S.W., Johnston, D.D. 2009: Research Methods for Everyday Life: Blending Qualitative and Quantitative Approaches. San Francisco: Jossey-Bass, pp. 25-34, 97-126.
 • Knopf, J. 2006. Doing a Literature Review. Political Science and Politics, Vol. 39, No. 1, pp.127-132.
 • BLAIKIE, Norman W. H. Designing social research : the logic of anticipation. 2nd ed. Cambridge: Polity Press, 2010. ix, 298. ISBN 9780745643380. info
 • LINEK, Lukáš. Zrazení snu? : struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jejich důsledky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 259 s. ISBN 9788074190292. info
 • BURNHAM, Peter. Research methods in politics. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2008. xii, 370. ISBN 9780230019850. info
 • ŘÍCHOVÁ, Blanka. Přehled moderních politologických teorií : [empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2006. 303 s. ISBN 8073671778. info
 • Theory and methods in political science. Edited by David Marsh - Gerry Stoker. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave, 2002. xv, 368 s. ISBN 0-333-94855-6. info
 • FILIP, Jan, Zdeněk KOUDELKA, Jiří KROUPA, Jan SVATOŇ, Vojtěch ŠIMÍČEK a Renata VLČKOVÁ. Soudobé ústavní systémy. Vyd. 2., dopl. a upr. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 241 s. ISBN 80-210-2520-4. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů.
Metody hodnocení
V průběhu kursu student(ka) zpracuje dva písemné úkoly a absolvuje písemnou zkoušku. Za písemné úkoly je možné obdržet maximálně 50 bodů, za zkoušku maximálně 50 bodů. K absolvování předmětu je třeba získat alespoň 60 bodů, z toho minimálně 30 b. z písemné zkoušky. Hodnocení: A (100-92 bodů), B (91-84), C (83-76), D (75-68), E (67-60), F (59 a méně bodů). Kurs je hodnocen průběžně.
Informace učitele
Podrobnosti o kursu hledejte v interaktivni osnove v IS MU!
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/POLb1006