POLb1006 Jak zkoumat politiku

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
2/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Tóth, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Martin Vérteši (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 8. 10. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 15. 10. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 22. 10. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 29. 10. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 5. 11. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 12. 11. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 19. 11. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 26. 11. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 3. 12. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 10. 12. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 17. 12. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 7. 1. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 14. 1. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
POLb1006/01: Čt 8. 10. 8:00–9:40 U41, Čt 15. 10. 8:00–9:40 U41, Čt 22. 10. 8:00–9:40 U41, Čt 29. 10. 8:00–9:40 U41, Čt 5. 11. 8:00–9:40 U41, Čt 12. 11. 8:00–9:40 U41, Čt 26. 11. 8:00–9:40 U41, Čt 10. 12. 8:00–9:40 U41, Čt 7. 1. 8:00–9:40 U41, Čt 14. 1. 8:00–9:40 U41
POLb1006/02: St 7. 10. 12:00–13:40 U43, St 14. 10. 12:00–13:40 U43, St 21. 10. 12:00–13:40 U43, St 4. 11. 12:00–13:40 U43, St 11. 11. 12:00–13:40 U43, St 25. 11. 12:00–13:40 U43, St 9. 12. 12:00–13:40 U43, St 6. 1. 12:00–13:40 U43, St 13. 1. 12:00–13:40 U43
POLb1006/03: St 7. 10. 14:00–15:40 PC25, St 14. 10. 14:00–15:40 PC25, St 21. 10. 14:00–15:40 PC25, St 4. 11. 14:00–15:40 PC25, St 11. 11. 14:00–15:40 PC25, St 25. 11. 14:00–15:40 PC25, St 9. 12. 14:00–15:40 PC25, St 6. 1. 14:00–15:40 PC25, St 13. 1. 14:00–15:40 PC25
Předpoklady
! POL181 Metodologie politologie && ! NOW ( POL181 Metodologie politologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty a studentky s metodologií politologie. Jsou v něm vysvětleny základní metodologické problémy vědy o politice, popsány její základní metody, techniky získávání dat a poté objasňovány jednotlivé teoretické přístupy. Studenti, kteří ho absolvují, by měli být schopni porozumět logice sociálněvědného výzkumu, pochopit odlišné předpoklady jednotlivých přístupů ke studiu politiky a být schopni založit si vlastní politologický výzkum
Výstupy z učení
Studenti, kteří kurs absolvují, by měli být schopni: porozumět logice sociálněvědného výzkumu ;
srovnat odlišné předpoklady jednotlivých přístupů ke studiu politiky ;
být schopni založit si vlastní politologický výzkum ;
Osnova
 • 1.Úvodní hodina- co je výzkum v sociálních vědách ;
 • 2. Naturalistická, Konstruktivistická a Realistická epistemologie a ontologie v politologii, výzkumná etika ;
 • 3. Politologický výzkum I. ;
 • 4. Politologický výzkum II. ;
 • 5. Politologický výzkum III. ;
 • 6. Komparativní metoda ;
 • 7. Seminář I- výzkum ;
 • 8. Seminář II- výzkum ;
 • 9. Výzkumný projekt ;
 • 10. Seminář III-kvantitativní výzkum ;
 • 11. Přístupy v politologii ;
 • 12. Seminář IV-přístupy ;
 • 13. Seminář V- projekt ;
Literatura
  povinná literatura
 • KELLSTEDT, Paul M. a Guy D. WHITTEN. The fundamentals of political science research. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. xxiv, 316. ISBN 9781107621664. info
  neurčeno
 • Adams, J. – Merrill, S. (2008): Candidate and Party Strategies in Two-Stage Elections Beginning with a Primary, American Journal of Political Science, Vol. 52, No. 2, s. 344-359.
 • Lijphart, A.: Comparative Comparative Politics and the Comparative Method. The American Political Science Review, Vol. 65, No. 3., 1971, pp. 682-693.
 • Martin, W. E., Bridgmon, K. D. 2012: Quantitative and Statistical Research Methods: From Hypothesis to Results. San Francisco: Jossey-Bass, pp. 442-449
 • Boix, C. (1999): Setting the Rules of the Game: The Choice of Electoral Systems in Advanced Democracies. The American Political Science Review, Vol. 93, No. 3, pp. 609-624.
 • VanderStoep, S.W., Johnston, D.D. 2009: Research Methods for Everyday Life: Blending Qualitative and Quantitative Approaches. San Francisco: Jossey-Bass, pp. 25-34, 97-126.
 • Knopf, J. 2006. Doing a Literature Review. Political Science and Politics, Vol. 39, No. 1, pp.127-132.
 • BLAIKIE, Norman W. H. Designing social research : the logic of anticipation. 2nd ed. Cambridge: Polity Press, 2010. ix, 298. ISBN 9780745643380. info
 • LINEK, Lukáš. Zrazení snu? : struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jejich důsledky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 259 s. ISBN 9788074190292. info
 • BURNHAM, Peter. Research methods in politics. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2008. xii, 370. ISBN 9780230019850. info
 • ŘÍCHOVÁ, Blanka. Přehled moderních politologických teorií : [empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2006. 303 s. ISBN 8073671778. info
 • Theory and methods in political science. Edited by David Marsh - Gerry Stoker. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave, 2002. xv, 368 s. ISBN 0-333-94855-6. info
 • FILIP, Jan, Zdeněk KOUDELKA, Jiří KROUPA, Jan SVATOŇ, Vojtěch ŠIMÍČEK a Renata VLČKOVÁ. Soudobé ústavní systémy. Vyd. 2., dopl. a upr. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 241 s. ISBN 80-210-2520-4. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů.
Metody hodnocení
V průběhu kursu student(ka) zpracuje dva písemné úkoly a absolvuje písemnou zkoušku. Za písemné úkoly je možné obdržet maximálně 50 bodů, za zkoušku maximálně 50 bodů. K absolvování předmětu je třeba získat alespoň 60 bodů, z toho minimálně 30 b. z písemné zkoušky. Hodnocení: A (100-92 bodů), B (91-84), C (83-76), D (75-68), E (67-60), F (59 a méně bodů). Kurs je hodnocen průběžně.
Informace učitele
Podrobnosti o kursu hledejte v interaktivni osnove v IS MU!
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022.