POLb1101 Světový a český komunismus

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Barbora Šenkýřová (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! POL188 Komunismus v ČR && ! NOW ( POL188 Komunismus v ČR )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 53 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je přivést studenty k pochopení vývoje komunistické ideologie a působení komunismu v České republice. Popsány a analyzovány budou jeho tradice, struktura komunistického i postkomunistického politického spektra i formy působení komunistických subjektů. Pozornost bude věnována i problematice vztahů společnosti ke komunismu, antikomunismu, srovnání s komunismy v jiných zemích a s vývojem světového komunistického hnutí.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni: - vysvětlit fenomén českého komunismu a zasadit jej do vývoje komunismu světového; - identifikovat jeho hlavní charakteristiky; - popsat jeho hlavní vývojové fáze; - diskutovat jeho hlavní ideové zdroje; - vysvětlit zdroje současného postavení KSČM.
Osnova
 • 1. Úvod, organizační pokyny. Kořeny, podoby a metamorfózy komunismus
 • 2. Marxismus-leninismus jako ideologie
 • 3. Světový vývoj komunistického hnutí
 • 4. Počátky komunismu v českých zemích
 • 5. Komunismus v českých zemích 1948-1968
 • 6. Komunismus v českých zemích 1968-1989
 • 7. Literární zachycení komunismu a jeho kořenů
 • 8. Vnitrostranický vývoj KSČ a KSČM po roce 1989, KSČM v politickém a stranickém systému
 • 9. Programatika KSČM
 • 10. Organizační struktura, členská a voličská základna, satelitní organizace KSČM, ortodoxně komunistický proud
 • 11. Aktuální vývoj KSČM
 • 12. Vyrovnání se s komunistickým dědictvím v ČR a Evropě
Literatura
  povinná literatura
 • Nedelsky, N. (2004): Divergent Responses to a Common past: Transitional Justice in the Czech Republic and Slovakia, Theory and Society, Vol. 33, No. 1, pp. 65-115
 • Rupnik, J. (2002): Politika vyrovnávání s komunistickou minulostí. Soudobé dějiny, roč. 9, č. 1, s. 9-25.
 • KUNŠTÁT, Daniel. Za rudou oponou : komunisté a jejich voliči. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 324 s. ISBN 9788073302092. info
 • BERDJAJEV, Nikolaj Aleksandrovič. Prameny a smysl ruského komunismu. Translated by Jakub Šedivý. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2012. 217 s. ISBN 9788072602629. info
 • BASTL, Martin, Miroslav MAREŠ, Josef SMOLÍK a Petra VEJVODOVÁ. Krajní pravice a krajní levice v ČR. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 288 s. Politologie. ISBN 978-80-247-3797-3. URL info
 • SERVICE, Robert. Soudruzi : světové dějiny komunismu. Translated by Pavel Kaas. Vyd. 1. Praha: Argo, 2009. 482 s. ISBN 9788020017260. info
 • PIPES, Richard. Komunizmus : dejiny intelektuálneho a politického hnutia. Translated by Marína Zavacká. 1. slovenské vyd. Bratislava: Slovart, 2007. 159 s. ISBN 9788080852696. info
 • FIALA, Petr, Jan HOLZER, Miroslav MAREŠ a Pavel PŠEJA. Komunismus v České republice. Vývojové, systémové a ideové aspekty působení KSČM a dalších komunistických organizací v české politice. 1. vyd. Brno: MPÚ MU, 1999. 315 s. monografie. ISBN 80-210-2249-3. info
 • BOCHEŇSKI, Józef Maria. Marxismus - leninismus : věda nebo víra. 1. vyd. Olomouc: Vyšehrad, 1994. 159 s. ISBN 80-901614-45-6. info
Výukové metody
přednášky, semináře, seminární práce
Metody hodnocení
Písemný test, bodovaná seminární práce, bodovaná účast na seminární diskusi
Informace učitele
Uvedená literatura je doplněna v podrobném sylabu, který je umístěn ve studijních materiálech IS. Tam také budou v průběhu kursu zavěšovány všechny důležité dodatky a materiály.
Literature to be studied is desribed at greater details in the more concrete syllabus that can be found in Study Materials of IS (Information System).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.