POLb1105 Rétorika a prezentační dovednosti (v politice)

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Otto Eibl, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! POL340 Rétorika v politice && ! NOW ( POL340 Rétorika v politice )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 43/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 30/25
Mateřské obory/plány
předmět má 42 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen efektivní komunikace a prezentace (vlastní práce, projektů, sebe sama). Důraz bude kladen na aktivní účast v předmětu, především jeho seminární části. Student si osvojí celou řadu praktických postupů a nástrojů komunikace a naučí se bránit manipulacím v komunikaci.
Výstupy z učení
Studenti budou schopní: - kriticky zhodnit a analyzovat (obsah i formu) politické projevy; - připravit vlastní efektivní prezentaci; - odprezentovat ji před publikem.
Osnova
 • 1. Základy rétoriky a prezentačních dovedností 2. Nácvik argumentace na veřejném projevu 3. Manipulativní techniky v praxi 4. Rečnické obraty 5. Vlastní představení projektu (s ohledem na publikum) 6. Styl a řečnické figury v politickém projevu
Literatura
  povinná literatura
 • THIELE, Albert. Jak na "špinavé" triky a útoky v komunikaci : úspěšná argumentace ve stresu. Translated by Gabriela Thöndlová. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 236 s. ISBN 9788024733104. info
 • TINKOVÁ, Eva. Rétorika, aneb, Řeč jako nástroj : praktický průvodce řečí těla a verbální komunikací. Vyd. 1. [Kralice na Hané]: Computer Media, 2010. 136 s. ISBN 9788074020742. info
 • KOEGEL, Timothy J. Špičková prezentace : jak zaujmout a přesvědčit posluchače. Translated by Jana Kalová. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009. vii, 180. ISBN 9788025120088. info
 • BRAUN, Roman. Umění rétoriky : lépe mluvit - více dokázat. Translated by Petr Babka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 234 s. ISBN 9788073675394. info
 • BECK, Gloria. Zakázaná rétorika : 30 manipulativních technik. Translated by Magdaléna Pomikálková. První vydání. Praha: Grada, 2007. 266 stran. ISBN 9788024717432. info
 • LOTKO, Edvard. Kapitoly ze současné rétoriky. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1999. 166 s. ISBN 807067685X. info
Výukové metody
předášky, semináře
Metody hodnocení
účast na seminářích, závěrečná prezentace
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/POLb1105