POLb1122 Volební inženýrství

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Tóth (cvičící)
Garance
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 16:00–17:40 U23
Předpoklady
! POL276 Volební inženýrství && ! NOW ( POL276 Volební inženýrství )
Kurs nemá formálně žádné prerekvizity, před jeho zápisem ovšem rozhodně doporučujeme seznámení s problematikou volebních systémů (např. v kursu Volební systémy).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 61 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/61, pouze zareg.: 0/61, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/61
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs seznamuje posluchače s rozvojem disciplíny „volebního inženýrství“ a problematikou volebních reforem. Jeho součástí je analýza dokonaných i nedokonaných pokusů o volební reformy, včetně diskuse o trendech volebního inženýrství i o způsobech jeho výzkumu a jeho postavení v rámci politologie.
Výstupy z učení
Studenti po absolvování předmětu bude schopen - orientovat se v současných teoretických debatách v rámci volebního inženýrství ;
- hodnotit účinky volebních reforem ;
- sami připravovat reformní návrhy. ;
Osnova
 • 1. Úvodní hodina
 • 2. Možnosti a limity volebního inženýrství- který volební systém je nejlepší
 • 3. Politika volebních reforem
 • 4. Volební design v rozdělených zemích
 • 5. Volební inženýrství v západní Evropě- příklad Itálie
 • 6. Volební inženýrství v Japonsku a na Tchajwanu
 • 7. Volební inženýrství v postkomunistických zemích
 • 8. Volební reformy v rozvojových zemích
 • 9. Reformy, které nebyly
 • 10.-13. prezentace seminárních projektů, diskuse o seminárních přípravách, besedy s odborníky z praxe
Literatura
  povinná literatura
 • CHYTILEK, Roman, Jakub ŠEDO, Tomáš LEBEDA a Dalibor ČALOUD. Volební systémy. 2. rozšířené. Praha: Portál, 2009. 376 s. Politologie. ISBN 978-80-7367-548-6. info
 • FARRELL, David M. Electoral systems : a comparative introduction. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2011. xiii, 279. ISBN 9780230546783. info
 • SARTORI, Giovanni. Srovnávací ústavní inženýrství : zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 238 s. ISBN 808585094X. info
 • Mixed-member elctoral systems : the best of both worlds? Edited by Matthew Soberg Shugart - Martin P. Wattenberg. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2003. xxiv, 656. ISBN 019925768X. info
 • Soundriette, R.- Ellis A. (2006): A Global Snapshot, In Diamond, L.- Plattner, M.F. Electoral Systems and Democracy, Baltimore: John Hopkins UP
 • ČALOUD, Dalibor a Tomáš FOLTÝN. Electoral engineering in use? The case of Italy. Evropská volební studia, Brno: ISPO FSS MU, 2006, Vol. I, No. 2, s. 185-195. ISSN 1801-6545. info
 • Reilly, B. (2006): Dealing with Divided Societies, In Diamond, L.- Plattner, M.F. Electoral Systems and Democracy, Baltimore: John Hopkins UP
 • Carey, J. M.- Hix S. 2011. The Electoral Sweet Spot. Low- Magnitude Proportional Electoral Systems. American Journal of Political Science 55, 2, s. 383 – 397.
 • SPÁČ, Peter. Tichý hlas voličov. Preferenčné hlasovanie v slovenských parlamentných voľbách. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 236 s. Politologická řada, svazek č. 41. ISBN 978-80-7325-317-2. info
 • The politics of electoral systems. Edited by Michael Gallagher - Paul Mitchell. 1st ed. New York: Oxford University Press, 2008. xxxii, 662. ISBN 9780199238675. info
  doporučená literatura
 • NORRIS, Pippa. Electoral engineering : voting rules and political behavior. New York: Cambridge University Press, 2004. xi, 375. ISBN 0521536715. info
  neurčeno
 • ČALOUD, Dalibor. Volební systém a volební inženýrství: současný stav a možné změny. In ČALOUD, Dalibor, Tomáš FOLTÝN, Vlastimil HAVLÍK a Anna MATUŠKOVÁ. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Brno: CDK, 2006. s. 145 - 163, 19 s. ISBN 80-7325-108-6. info
 • Benoit, K. (2004): Models of Electoral System Change. Electoral Studies 23: 363-389.
 • Gschwend, T.- Kolk van der Henk (2007): Split Ticket Voting in Mixed Member Proportional Systems: The Hypothetical Case of The Netherlands, Acta Politica, 41, s. 163-176
 • Patrikios, S - Kariotys, G. (2008) 'The Greek Parliamentary Election of 2007', Electoral Studies, vol. 27, no. 2, pp. 356-359
 • Tomuschat, Christian (2012): Germany´s Mixed-Member Electoral System: A Victim of its Sophistication? German Law Journal, Vol. 13, No. 5, s. 213-237
 • Carey, J. M. - Shugart, M. S. (1995): Incentives to Cultivate a Personal Vote: a Rank Ordering of Electoral Formulas, Electoral Studies, Vol. 14, No. 4, pp. 417-439.
 • Colomer, J.M. (2005): It's Parties That Choose Electoral Systems (or, Duverger's Laws Upside Down), Political Studies, 53:1, s. 1-21
 • McLean, I.-Lorrey, H.-Colomer, J.M. (2008): Social Choice in Medieval Europe, Electronic Journal for History of Probability and Statistics, Vol.4 No.1,
 • BOWLER, Shaun a Todd DONOVAN. The limits of electoral reform. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. 164 s. ISBN 9780199695409. info
 • SZPIRO, George G. Numbers rule : the vexing mathematics of democracy, from Plato to the present. Oxford: Princeton University Press, 2010. xi, 226. ISBN 9780691139944. info
 • SPÁČ, Peter. Priama a zastupiteľská demokracia na Slovensku. Volebné reformy a referendá po roku 1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 278 s. Ediční řada ISPO, svazek č. 14. ISBN 978-80-7325-238-0. info
 • RENWICK, Alan. The politics of electoral reform : changing the rules of democracy. New York, N.Y.: Cambridge University Press, 2010. xiv, 312. ISBN 9780521765305. info
 • ŠEDO, Jakub. Volební systémy postkomunistických zemí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2007. 419 s. ISBN 9788073251376. info
Výukové metody
Kurs pozůstává ze dvou částí- přednášek a vystoupení expertů
Metody hodnocení
V kursu je možné získat maximálně 40 bodů, z toho max. 6 bodů za účast v seminářích (vždy 2 body), max. 24 bodů za závěrečný test (otevřené otázky: přednášky, literatura) a max. 2x5 bodů za position papery. Hodnocení: A. 40 - 37 B. 36 – 33 C. 32 - 30 D. 29 - 27 E. 26 - 24 F. 23 - Position papery: Pro postup ke zkoušce je nutné vypracovat alespoň 2 PP ze tří zadaných. Pokud vypracujete všechny tři, budou vám započítány dva nejlepší výsledky.
Informace učitele
Informace vedení fakulty o studiu na FSS: Podvodné plnění studijních povinností. Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/POLb1122