POLb1125 Komunální politika

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Hruška (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 14:00–15:40 U43
Předpoklady
! POL190 Komunální politika && ! NOW ( POL190 Komunální politika )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit dimenzi nejnižší úrovně politiky – politiku komunální. Studenti porozumí fungování komunální politiky v řadě jejích dimenzí – samosprávné, historické, finanční, institucionální, volební, koaliční, zahraniční.
Výstupy z učení
Absolvent kurzu bude schopný: - orientovat se v systému státní správy a samosprávy,
- identifikovat, kdo je za co na lokální úrovni odpovědný, co patří a nepatří do kompetence toho kterého orgánu,
- vysvětlit fungování a efekty komunálního volebního systému,
- určit katalog funkcí, jež má ideálně plnit lokální samospráva,
- vysvětlit systém financování obcí a zasadit jej do teoretického rámce fiskálního federalismu,
- napsat práci analyzující lokální cleavages.
Osnova
 • 1. Úvodní hodina, organizace kurzu, požadavky na ukončení 2. Samospráva a obec, funkce místní samosprávy, Evropská charta místní samosprávy 3. Počty obcí a jejich postavení ve struktuře veřejné správy v evropském srovnání 4. Financování obcí 5. Novela RUD (seminář) 6. Tradice české komunální politiky 7. Institucionální uspořádání komunální politiky v ČR 8. Komunální politika ve vybraných evropských zemích 9. Komunální volební systém 10. Starostové 11. Místní přímá demokracie 12. Lokální cleavages
Literatura
  povinná literatura
 • Ali, S. – Machart, F. – Vimmr, M. K. (2012): Negativní aspekty slučování municipalit: analýza akademické diskuze. Acta Politologica, roč. 4, č. 3, s. 263-283.
 • Jüptner, P. (2012): Přímá volba starostů v evropské komparaci a české diskusi. Acta Politologica, roč. 4, č. 3, s. 232-245
 • Lebeda, T. (2009): Komunální volby klamou. Krátké zastavení nad problematickými aspekty volebního systému pro obecní zastupitelstva. Acta Politologica, roč. 1, č. 3, s.332-343
 • Bubeníček, V. - Kubálek, M. (2010): Konfliktní linie v malých obcích. Acta Politologica, roč. 2, č. 3, s. 30-45
 • Zákon č.128/2000 Sb., o obcích
 • BALÍK, Stanislav. Local Cleavages, Politics and Policy at the Local Level – Is the Depolitization Real? Sociální studia, Masarykova univerzita, 2016, roč. 13, č. 1, s. 73-85. ISSN 1214-813X. URL info
 • KRUNTORÁDOVÁ, Ilona. Politické aspekty financování českých měst. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2015. 192 stran. ISBN 9788024627441. info
 • RYŠAVÝ, Dan a Pavel ŠARADÍN. Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. 191 s. ISBN 9788074190421. info
 • BALÍK, Stanislav. Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností. Koalice, voličské vzorce a politické strany na místní úrovni v letech 1994-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 387 s. Politologická řada, č. 27. ISBN 978-80-7325-144-4. info
Výukové metody
přednášky, písemné přípravy, seminární práce, diskuse
Metody hodnocení
Kurz je zakončen zkouškou. Nutnost odevzdat pět písemných příprav, vypracovat seminární práci a písemný test.
Informace učitele
Uvedená literatura je doplněna v podrobném sylabu, který je umístěn ve studijních materiálech IS . Tam také budou v průběhu kursu zavěšovány všechny důležité dodatky a materiály.
Literature to be studied is desribed at greater details in the more concrete syllabus that can be found in Study Materials of IS (Information System).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/POLb1125