PSY143 Psychologie adolescentů

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ondřej Bouša (přednášející)
Mgr. Lucia Kvasková (přednášející)
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Lomičová (přednášející)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 14:00–17:40 U33
Předpoklady
Introduction to psychology, basic knowledge of developmental psychology and social psychology
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 30 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámit se s psychologickými teoriemi adolescentního vývoje. Diskutovat základní témata současné psychologie adolescence: - specifika časné, střední a pozdní adolescence - tranzice z adolescence do mladé dospělosti - vývoj sebereflexe a identity v adolescenci - vývoj vztahů s rodiči - vývoj vrstevnických vztahů - rizikové chování v adolescenci - možnosti individuální a skupinové intervence při řešení problémů adolescentů
Výstupy z učení
- seznámit se se s teoriemi adolescentního vývoje - osvojit si poznatky o adolescentním vývoji - osvojit si dovednosti a techniky v práci s adolescenty
Osnova
  • Co je charakteristické pro adolescenci. Vymezení období, historický a kulturní pohled. Změny v pohledu na vývojové úkoly spojené s dospíváním, generační srovnání života současných adolescentů a generace jejich rodičů. Empirické výzkumy, vliv společenských změn. Vrstevnické vztahy: vrstevnický tlak a konformita, význam vrstevníků pro sebehodnocení, kamarádské a přátelské vztahy, partnerské (romantické) vztahy v období dospsirívání. Na základě kazuistik budeme sledovat vývoj a proměny těchto vztahů v průběhu dospívání. Adolescence jako proces sebeutváření a seberozvoje. Problematika sebepojetí a sebehodnocení (včetně některých poruch sebeobrazu), proces utváření identity. Balintovská skupina jako forma skupinové práce pro řešení problémů adolescentů a mladých dospělých Citová vazba v adolescenci: vývoj a dynamika preference vazbových osob. Vztahy s rodiči, romantické vztahy. Studium a profesní vývoj v adolescenci a na vstupu do dospělosti Občanská a politická socializace adolescentů. Společenský kontrakt, občanská a politická participace současných adolescentů. Prosociální chování. Dobrovolnické aktivity. Vztahové problémy adolescentů – (sebepojetí, vrstevníci, rodiče, autority). Balintovská skupina Rizikové chování v kontextu sociálních vztahů (sociální opora). Koncept rizikového chování v adolescenci, jeho typické formy, možnosti jeho zjišťování. Etiologie rizikového chování v adolescenci a empirická zjištění. Možnosti prevence a včasné intervence. Mapa rizikových a protektivních faktorů, které se podílí na rozvoji rizikového chování. Mezi adolescencí a dospělostí. Koncept a problém vynořující se dospělosti (emerging adulthood). Specifika života v tomto období tranzice, různé životní trajektorie na cestě do dospělosti. Možnosti a meze psychologické práce s adolescenty
Literatura
    povinná literatura
  • MACEK, Petr. Adolescence. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 143 s. ISBN 80-7178-747-7. info
    doporučená literatura
  • ARNETT, Jeffrey Jensen. Adolescence and emerging adulthood. 5th ed., Pearson new int. ed. Harlow, Essex: Pearson Education, 2014. 398 s. ISBN 9781292042664. info
Výukové metody
přednášky skupinová diskuse Bálintovská skupina čtení článků
Metody hodnocení
esej zkouškový test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/PSY143