PSY259 Základy psychometriky

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Ťápal, M.A. (přednášející)
Mgr. Jaroslav Gottfried (pomocník)
Garance
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 18. 2. 10:00–11:40 P52, Po 4. 3. 10:00–11:40 P52, Po 18. 3. 10:00–11:40 P52, Po 1. 4. 10:00–11:40 P52, Po 15. 4. 10:00–11:40 P52, Po 6. 5. 10:00–11:40 P52
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSY259/01: Po 18. 2. 12:00–13:40 PC25, Po 4. 3. 12:00–13:40 PC25, Po 18. 3. 12:00–13:40 PC25, Po 1. 4. 12:00–13:40 PC25, Po 15. 4. 12:00–13:40 PC25, Po 6. 5. 12:00–13:40 PC25, H. Cígler
PSY259/02: Po 25. 2. 10:00–11:40 PC25, Po 11. 3. 10:00–11:40 PC25, Po 25. 3. 10:00–11:40 PC25, Po 8. 4. 10:00–11:40 PC25, Po 29. 4. 10:00–11:40 PC25, Čt 16. 5. 10:00–11:40 PC25, S. Ježek
PSY259/03: Po 25. 2. 12:00–13:40 PC25, Po 11. 3. 12:00–13:40 PC25, Po 25. 3. 12:00–13:40 PC25, Po 8. 4. 12:00–13:40 PC25, Po 29. 4. 12:00–13:40 PC25, Čt 16. 5. 12:00–13:40 PC25, A. Ťápal
Předpoklady
( PSY255 Psychologie individuálních roz || NOW ( PSY255 Psychologie individuálních roz )) && PSY117 Statistická analýza dat
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Psychometrika je pomocnou disciplínou psychologických věd, zejména psychologické diagnostiky. Alternativně může být chápána jako teoretická vědní disciplína na pomezí psychologie a aplikované matematiky. V průběhu kurzu si studenti osvojí základy teorie měření v psychologii. Důraz je kladen zejména na klasickou testovou teorii, její kritiku a aplikaci. Po absolvování kurzu budou studenti schopni kriticky číst a vyhodnocovat manuály psychologických diagnostických metod, posoudit jejich psychometrické kvality a určit jejich adekvátní indikaci. Budou schopni samostatně naplánovat a s potřebnými teoretickými znalostmi technicky zajistit plnou standardizaci existující diagnostické metody, respektive jednodušší metodu vytvořit vlastními silami.
Osnova
  • 1) Vymezení psychometriky v systému psychologických věd a její smysl 2) Historie měření v psychologii, metodologické a etické aspekty i. Měření rozumových schopností ii. Psychometricky založený přístup v psychologii osobnosti 3) Základní pojmy z oblasti matematické analýzy dat i. Míry centrální tendence, analýza rozptylu, kovariance a korelace, úrovně měření a typy rozložení proměnných. 4) Teorie měření 5) Jednodimenzionární proměnná, latentní proměnná 6) Klasická teorie testů (CTT) 7) Reliabilita 8) Validita 9) Analýza položek 10) Kritika CTT 11) Standardizace a normalizace metody
Literatura
  • Modern Psychometrics - The Science of Psychological Assessment. J. Rust & S. Golombok. Routledge 2009.
  • The handbook of psychological testing. Paul Kline. Routledge. 2000.
  • URBÁNEK, Tomáš. Základy psychometriky. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně pro Filozofickou fakultu, 2002. 153 s. ISBN 8021027975. info
  • URBÁNEK, Tomáš. Strukturální modelování v psychologii. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR a Nakladatelství Pavel Křepela, 2000. 234 s. ISBN 80-902653-4-0. info
  • AIKEN, Lewis R. Rating scales & checklists : evaluating behavior, personality, and attitudes. New York: John Wiley & Sons, 1996. 312 s. ISBN 0471127876. info
Výukové metody
Výuka je realizována formou krátkých přednášek a interaktivních seminárních cvičení. Současně probíhá podpora výuky formou on-line diskuse a průběžnou zpětnou vazbou k seminárnímu projektu.
Metody hodnocení
Základním požadavkem k udělení zápočtu je vypracování metodické studie k dohodnuté psychologické diagnostické nebo výzkumné metodě. Práce na studii může probíhat individuálně nebo v max. trojčlenných týmech. Po odevzdání studie následuje písemný test. Absolvovat samotný test bez vypracování studie není možné.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/PSY259