PSYb1010 Uvedení do psychologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Adam Klocek (přednášející)
Mgr. Tomáš Kratochvíl (přednášející)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Pátková Daňsová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marie Rudolfová (přednášející)
prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Dana Seryjová Juhová (přednášející)
Mgr. Andrea Stašek (přednášející)
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Hubatková (pomocník)
Mgr. Klára Jonášová (pomocník)
Mgr. Michaela Ladmanová (pomocník)
Garance
prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 14:00–15:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Předpoklady
! PSY101 Uvedení do psychologie
Jedná se o úvodní předmět studijního programu, který nevyžaduje žádné prerekvizity.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět má dva cíle: (1) představit studujícím podobu, stupně a strukturu studia psychologie a seznámit je s obecnými studijními požadavky a (2) představit různé oblasti aplikace psychologie.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu bude studující schopen(a):
- orientovat se ve struktuře, formách a pravidlech vysokoškolského studia psychologie;
- vyhledávat zdroje ve vědeckých databázích;
- orientovat se v textu vědeckých studií a korektně je citovat ve vlastních textech (seminárních a diplomových prací);
- orientovat se v základních možnostech uplatnění psychologa
Osnova
 • 1. Uvedení do studia psychologie
 • 2. Uvedení do práce s literaturou (vyhledávání, citování)
 • 3. Klinická psychologie
 • 4. Psychoterapie
 • 5. Psychologické poradenství
 • 6. Psychologie práce
 • 7. Pedagogická a školní psychologie
 • 8. Výzkum v psychologii a význam vědeckého poznání
Literatura
  povinná literatura
 • Bayne, R., Horton, I. (Eds.). (2003). Applied psychology: Current issues and new directions. London: Sage.
 • MAREŠ, Jan. Stát se psychologem: příběh vysokoškolského studia. 1. vyd. Brno: Masarykova unverzita, 2013. ISBN 978-80-210-6385-3. URL info
 • Publication manual of the American Psychological Association. Sixth edition. Washington, DC: American Psychological Association, 2010. xviii, 272. ISBN 9781433805622. info
  doporučená literatura
 • Psychologie. Edited by Rita L. Atkinsonová. 2. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. xxiii, 751. ISBN 80-7178-640-3. info
Výukové metody
Teoretické přednášky, diskuze, zážitková cvičení, studium literatury.
Metody hodnocení
Studenti jsou hodnoceni na základě odevzdané seminární práce.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/fss/podzim2020/PSYb1010/index.qwarp
Podrobné informace, pokyny a požadavky - viz interaktivní osnova předmětu.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/PSYb1010