PSYb1140 Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka)

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. bloková výuka, celkem 50 hodin. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petra Detersová (cvičící)
Mgr. Petra Hovězáková (cvičící), Mgr. Jana Kostínková, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Jana Kostínková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Repka (cvičící), Mgr. Jana Kostínková, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Kamila Šiffelová (cvičící)
Mgr. Lucia Ukropová (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Kostínková, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY114 Soc-psy. výcvik ve skupině I && ( PSY101 Uvedení do psychologie || PSYb1010 Uvedení do psychologie )
absolvování předmětu PSY 101, sociální dovednosti: ochota sdílet své myšlenky a emoce se skupinou, otevřenost, zájem o druhé, ochota rozvíjet se.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/45, pouze zareg.: 63/45
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Sociálně-psychologický výcvik ve skupině umožňuje studentům zažít fungování sebepoznávací skupiny a fenomény typické pro práci ve skupině. Cílem je seznámení se základními principy práce ve skupině zejména:
prohloubit sebepoznání jednotlivých členů skupiny; naučit se vyjadřovat (verbálně, neverbálně) vlastní pocity; zvládnout poskytnout zpětnou vazbu ostatním členům skupiny; rozvinout dovednost komunikovat a kooperovat jednotlivce ve skupině; seznámit se technikami skupinové práce
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
poskytovat zpětnou vazbu ostatním členům skupiny; popsat principy a přínosy skupinové práce; porozumět vybraným technikám skupinové práce; popsat svůj osobní proces ve skupině prostřednictvím psané reflexe analyzovat vybrané sociálně psychologické fenomény typické pro sociálně psychologický výcvik
Osnova
 • Předmět studenti absolvují sebezkušenostní formou. Aktivně se účastní práce ve skupině pod vedením dvou lektorů. Jednotlivá setkání mohou být zaměřena na tato témata (závisí na konkrétní skupině a dvojici lektorů):
 • komunikační dovednosti
 • skupinová dynamika
 • skupinové role
 • osobní historie
 • rodinný kontext
 • neverbální techniky
 • relaxace
Literatura
  doporučená literatura
 • HARGAŠOVÁ, Marta. Skupinové poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 261 s. ISBN 9788024726427. info
 • COREY, Gerald. Techniky a přístupy ve skupinové psychoterapii. Translated by Dagmar Brejlová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 246 s. ISBN 8073671603. info
 • Aplikovaná sociální psychologie. Edited by Růžena Komárková - Ivan Slaměník - Jozef Výrost. Vyd. 1. Praha: Grada, 2001. 224 s. ISBN 8024701804. info
Výukové metody
techniky a aktivity skupinové práce jako skupinová diskuze, hraní rolí, neverbální techniky; dramaterapeutické techniky, arteterapeutické techniky; imaginace; relaxace atd.
Metody hodnocení
80% docházky (z 50 vyučovacích hodin)
esej reflektující zkušenost s vybraným sociálně psychologickým fenoménem přítomným ve skupinové práci (3-5NS, závisí na skupině)
aktivní zapojení ve skupině, práce na sobě (nelze objektivně hodnotit, ale jejich nepřítomnost u studenta je součástí odborného názoru lektorů, není hodnocena formálně pouze prostřednictvím zpětné vazby studentovi)
plná účast na prvním a posledním setkání skupiny (bude lektory upřesněno na místě) Upozornění: Pokud se výuka realizuje ve větších blocích, pak již neúčast na jednom blokovém setkání ohrozí splnění podmínek povinné účasti. Účast ve skupině nelze nahradit jiným způsobem než prezenčně. Jedná se o výhradně sebezkušenostní kurz, není vyžadováno studium odborné literatury. Literatura je pouze doporučena.
Informace učitele
PŘEDMĚT JE URČEN PRO STUDENTY OD 3. SEMESTRU STUDIA (posuzováno na základě informací v IS, přestupující studenti si tedy musí ověřit, jak je IS vede). Každý semestr se otevírají 1-4 skupiny po cca 15 členech. Všechny důležité organizační informace jako instrukce k zápisu do seminárních skupin, termín zápisu do seminárních skupin, informace o lektorech skupin a jejich přístupu, a další organizační informace jsou uvedeny v dokumentu "Instrukce k zápisu do skupin a organizační informace", který naleznete ve složce organizační pokyny ve studijních materiálech. Dokument si prosím, pečlivě prostudujte a řiďte se uvedenými pokyny.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/PSYb1140