PSYb2320 R101: Praktický úvod pro používání statistického programu R

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vít Gabrhel (přednášející)
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Vít Gabrhel
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 18:00–19:40 PC25
Předpoklady
! PSY232 R101: Praktický úvod
Jakýkoli úvodní kurz do statistiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurz si klade tři hlavní cíle. Tím prvním je snížení míry závislosti (v ideálním případě úplná nezávislost) na placeném statistickém softwaru, který může být z finančních důvodů nedostupný a který uživateli poskytuje relativně omezené možnosti práce. S tím souvisí snaha vzbudit zájem o programovací jazyk s nepřebernými analytickými možnostmi a vitální komunitou globálního charakteru. V neposlední řadě půjde o osvěžení si běžných procedur v rámci statistické analýzy dat, jakož i o prohloubení dosavadních znalostí v této oblasti.
Výstupy z učení
Student zná základní principy jazyka R a třídy objektů, jimiž manipuluje. Student je schopen pracovat s daty, filtrovat je a transformovat. Umí provést základní statistické analýzy a vytvářet grafická zobrazení dat a statistik. Modely zahrnují lineárně regresní model,logistický regresní model, faktorovou analýzu a konfirmační faktorovou analýzu.
Osnova
  • Programovací jazyk R a práce s ním; tvorba datových objektů a manipulace s nimi; vkládání a čištění dat, zjišťování základních informací o datovém souboru; srovnání dvou průměrů a jednoduchá analýza souvislosti; mnohonásobná lineární regrese; úvod do grafiky v R; analýza rozptylu, analýza kovariance; analýza kategorických dat; analýza hlavních komponent, faktorová analýza; konfirmační faktorová analýza
Literatura
  • KLINE, Rex B. Principles and practice of structural equation modeling. Fourth edition. London: The Guilford Press, 2016. xvii, 534. ISBN 9781462523344. info
  • FIELD, Andy P., Jeremy MILES a Zoë FIELD. Discovering statistics using R. first published. Los Angeles: Sage, 2012. xxxiv, 957. ISBN 9781446200452. info
Výukové metody
přednáška, seminář, seminární úkoly a diskuze
Metody hodnocení
Zápočet udělen za individuálně hodnocené R skripty (10x), prezentaci vybraného balíčku a účast.
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/PSYb2320