PSYb2530 Rozhovor a pozorování v psychologii

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Barbora Chlubná (cvičící)
Mgr. David Macek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Pourová (cvičící)
Mgr. Veronika Šromová (cvičící)
Garance
Mgr. David Macek, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PSYb2530/01: Pá 23. 9. 8:00–11:40 P21b, Pá 7. 10. 8:00–11:40 P21b, Pá 21. 10. 8:00–11:40 P21b, Pá 4. 11. 8:00–11:40 P21b, Pá 11. 11. 8:00–11:40 P52, Pá 2. 12. 8:00–11:40 P21b
PSYb2530/02: Pá 23. 9. 12:00–15:40 U53, Pá 7. 10. 12:00–15:40 U53, Pá 21. 10. 12:00–15:40 U53, Pá 4. 11. 12:00–15:40 U53, Pá 18. 11. 12:00–15:40 U53, Pá 2. 12. 12:00–15:40 U53
PSYb2530/03: Pá 16. 9. 12:00–15:40 U35, Pá 30. 9. 12:00–15:40 U35, Pá 14. 10. 12:00–15:40 U35, Pá 11. 11. 12:00–15:40 U35, Pá 25. 11. 12:00–15:40 U35, Pá 9. 12. 12:00–15:40 U35
Předpoklady
! PSY253 Rozhovor a pozorování v psychologii && ( SEMESTR ( 5 ) || SEMESTR ( 6 ) || SEMESTR ( 7 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz směřuje k získání praktické dovednosti vedení rozhovoru a pozorování jako nástrojů získávání psychologických poznatků. V průběhu celého semestru probíhají praktické nácviky rozhovoru s důrazem na základní techniky vedení hovoru, stejně tak i nácvik rozhovorů v různých psychologických kontextech; trénink pozorování, sumarizace a popis výsledků pozorování.
Výstupy z učení
Student bude po úspěšném absolvování kurzu schopen: (i) naplánovat rámec exploračního rozhovoru a realizovat jej, (ii) vhodně aplikovat facilitační techniky vedení rozhovoru, (iii) vypořádat se s etickými výzvami exploračních rozhovorů, (iv) zaznamenávat data získaná rozhovorem a analyzovat je, (v) poskytnout kultivovanou zpětnou vazbu k užití metod vedení rozhovoru, (vi) naplánovat pozorovací schéma a užít jej pro zaznamenání vybraného jevu, (vii) analyzovat takto získaná data a interpretovat zjištění.
Osnova
  • Témata výuky skrze jednotlivé semináře: 1. vymezení předmětu, etické aspekty rozhovoru a pozorování základní techniky vedení rozhovoru (aktivní naslouchání, reflexe) jak na záznamy z rozhovoru 2. teorie pozorování, pozorovací schéma - čeho si všímat a proč, sociální percepce a její zkreslení, sebereflektivní techniky 3. zpětná vazba - jak na ni, kontext I - Specifika rozhovoru v kontextu pracovní psychologie (př. nácvik pracovního pohovoru) 4. kontext II - Vedení rozhovoru v rámci krizové intervence a praktické klinické psychologie (seminář proběhne formou nácvik rozhovoru s pacientem po sdělení závažné dg.) 5. kontext III - Specifika rozhovoru s dětmi a dospívajícími
Výukové metody
Semináře, praktické nácviky ve dvojicích a ve skupinách, videotrénink interakce, písemná zpětná vazba.
Metody hodnocení
Během semestru studující pořídí zápis z pozorování, sebereflexi, videonahrávku vlastního rozhovoru, vypracuje podrobnou zpětnou vazbu k videonahrávce kolegy a bude prezentovat její zkrácenou podobu na semináři - tyto povinnosti jsou hodnoceny jako splněné/nesplněné.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/PSYb2530