PSYb2930 Psycholog v řízení lidských zdrojů

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kratochvíl (přednášející)
Mgr. Anna Příkazská (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Kratochvíl
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY293 Psycholog v řízení lidských zdrojů && ( SEMESTR ( 3 ) || SEMESTR ( 4 ) || SEMESTR ( 5 ) || SEMESTR ( 6 ) || SEMESTR ( 7 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 62/30
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit studentům práci psychologa v oblasti řízení lidských zdrojů. Studenti se seznámí s příklady dobré praxe v různých oblastech řízení lidských zdrojů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit možnosti využití psychologických znalostí a dovedností v řízení lidských zdrojů;
- pojemnovat silné a slabé stránky řízení lidských zdrojů v ČR z pohledu psychologa;
- navrhnout zlepšení procesu v oblasti řízení lidských zdrojů s využitém psychologických znalostí.
Osnova
 • Řízení lidských zdrojů vs. Psychologie práce a organizace
 • Stakeholdeři v Řízení lidských zdrojů
 • Psycholog v personální agentuře
 • Psycholog jako zaměstnanec organizace
 • Procesy ŘLZ pohledem psychologa
Literatura
  povinná literatura
 • ARNOLD, John, Ray RANDALL, Fiona PATTERSON, Jo SILVESTER, Ivan T. ROBERTSON, Cary L. COOPER, Bernard BURNES, Don HARRIS a Carolyn AXTELL. Work psychology : understanding human behaviour in the workplace. Sixth edition. Harlow, England: Pearson, 2016. xix, 783. ISBN 9781292063409. info
 • KULHAVÝ, Viktor a Jakub PROCHÁZKA. Cvičebnice pro předmět Řízení lidských zdrojů. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. URL info
  doporučená literatura
 • WOODS, Stephen A. a Michael A. WEST. The psychology of work and organizations. Third edition. Andover: Cengage, 2020. xv, 522. ISBN 9781473767171. info
 • ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů. Translated by Martin Šikýř. 13. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 920 stran. ISBN 9788024752587. info
 • KOUBEK, Ladislav. Psychologie v řízení lidských zdrojů. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 127 s. ISBN 9788021063846. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 559 s. ISBN 978-80-7400-347-9. info
 • ULRICH, David. Mistrovské řízení lidských zdrojů. 1. české vyd. Praha: Grada, 2009. 266 s. ISBN 9788024730585. info
 • DUDA, Jiří. Řízení lidských zdrojů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2008. 128 s. ISBN 9788087255148. info
 • HŘEBÍČEK, Vladimír. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 154 s. ISBN 9788021045378. info
 • HRONÍK, František. Jak se nespálit podruhé : strategie a praxe výběrového řízení. Vyd. 1. V Brně: MotivPress, 2007. xi, 376. ISBN 9788025406984. info
 • HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 233 s. ISBN 9788024714578. info
 • HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 126 s. ISBN 9788024714585. info
Výukové metody
diskuse, skupinové projekty, exkurze, modelové situace
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za splnění docházky (75 %), zpracování a úspěšné prezentování týmové případové studie a zápočtový test
Informace učitele
Zápis předmětu doporučujeme studentům, kteří již absolvovali předmět Personální psychologie (nebo obsahově ekvivalentní předmět).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/PSYb2930