PSYd0027 Analýza dat – kvalitativní výzkum

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Procházková (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY027 Analýza dat – kvalitativní v.
Předpokládá se znalost přístupů a metod kvalitativního výzkumu na úrovni mgr. studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalosti východisek a metod kvalitativního výzkumu a jejich aplikace na konkrétní problém. Předmět zahrnuje repetitorium principů kvalitativního výzkumu a hlavních přístupů v rámci kvalitativní metodologie. Důraz je kladen na reflexi epistemologických východisek projektu a jejich korespondence s konkrétním zvoleným postupem, a dále na seznámení se s mezinárodními publikačními standardy kvalitativního výzkumu v oblasti psychologie.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu mají být studenti schopni samostatně navrhnout, zrealizovat a publikovat kvalitativní studii s důrazem na zdůvodnění zvoleného přístupu a reflexi epistemologických východisek a konceptuálního rámce.
Osnova
  • - Repetitorium základních principů kvalitativního výzkumu
  • - Epistemologická východiska a konceptuální rámec projektu
  • - Publikační standardy v oblasti kvalitativního výzkumu
Literatura
    povinná literatura
  • CROTTY, Michael. The foundations of social research : meaning and perspective in the research process. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 1998. vii, 248. ISBN 0761961062. info
  • MAXWELL, Joseph Alex. Qualitative research design : an interactive approach. 3rd ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2013. xi, 218. ISBN 9781412981194. info
Výukové metody
Přednáška, diskuze
Metody hodnocení
Prezence na úvodní přednášce, samostudium povinné literatury, ústní zkouška.
Informace učitele
Podrobné informace, pokyny a požadavky - viz Interaktivní osnova předmětu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.