PSYd0029 Participace na výuce a výzkumu

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (přednášející)
Mgr. Lenka Dědková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Roman Hytych, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY029 Participace na výuce a výzkumu
nejsou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je - osvojit si patřičné dovednosti a získat zkušenosti s výukou psychologie - osvojit si dovednosti a získat zkušenosti s činnostmi, které souvisejí s psychologickým výzkumem
Výstupy z učení
Na základě absolvování tohoto kursu si student osvojí: - dovednosti vysvětlovat psychologické koncepty a teorie, diskutovat se studenty různé oblasti psycholgie - participovat na různých aktivitách při psychologickém výzkumu
Osnova
  • The following basic terms discussed: teaching, social skills, research methods
Literatura
  • Books and papers relevant to topic of disertation
Výukové metody
teaching experience, research activities
Metody hodnocení
feedback from supervisor and students
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.