SAN240a Projekt k bakalářské práci

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. 2 původní kredity. Ukončení: z.
Vyučující
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Irena Kašparová, M.A., Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! SANb2001 Projekt k bakalářské práci && ! NOW ( SANb2001 Projekt k bakalářské práci )
Absolvované povinné předměty SAN
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Příprava tématu bakalářské práce. Rešerše základní literatury, specifikace tématu, osnova práce a pilotní text.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude mít studující osnovu své bc. práce, stanovenou základní literaturu, přehled o zvoleném tématu a zpětnou vazbu ke způsobu psaní/zpracovávání tématu do formy finální verze Bc. práce.
Osnova
  • Individuální studium podle zadaného tématu
Výukové metody
Diskuse, psaní a zpětná vazba
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Diplomový seminář je veden individuálně a je určen pro ty studenty, kteří píší svou bakalářskou práci.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/SAN240a