SANb2001 Projekt k bakalářské práci

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Soňa Enenkelová (pomocník)
Garance
Irena Kašparová, M.A., Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! SAN240a Projekt k bakalářské práci && ! NOW ( SAN240a Projekt k bakalářské práci )
Splněné povinné předměty studijního programu SAN. Pokud ne, je třeba žádat o výjimku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Připravit téma bakalářské práce, načíst příslušnou literaturu, vytvořit osnovu bakalářské práce
Výstupy z učení
Osnova Bc. práce, předběžná bibliografie Bc. práce
Osnova
  • Individuální podle práce studenta a po dohodě se školitelem
Literatura
  • HAMMERSLEY, Martyn a Paul ATKINSON. Ethnography : principles in practice. 3rd ed. London: Routledge, 2007, xi, 275. ISBN 9780415396042. info
Výukové metody
Konzultace, čtení, diskuse
Metody hodnocení
Individuální, na základě kritérií školitelky
Informace učitele
Před zápisem předmětu kontaktujte školitelku a dohodněte si s ní zamýšlené téma práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Diplomový seminář je veden individuálně a je určen pro ty studenty, kteří píší svou bakalářskou práci.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/SANb2001