SANb1006 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Eva Kotašková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alexandra Vrhel (cvičící)
Ing. Soňa Enenkelová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! SAN104 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí
Nejsou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/8, pouze zareg.: 15/8, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 15/8
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Představit studentům základní koncepty pro studium příbuzenství a sociálních sítích jak v současné, tak dějinné sociální antropologii. Podpořit u studentů kulturně sensitivní imaginaci, která se k příbuzenství váže napříč světovými kulturami.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen odborně diskutovat a nahlédnout příbuzenskou terminologii, témata spojená se sňatkem a rozvodem partnerství či manželství, identifikovat různé druhy rodinného soužití, romantické lásky, směny žen coby alianční strategie a budování politických a ekonomických sítí.
Osnova
  • Prosím sledujte aktuální osnovu pro danou ročníkovou kohortu
Literatura
    povinná literatura
  • SKUPNIK, Jaroslav. Antropologie příbuzenství: příbuzenství, manželství a rodina v kulturněantropologické perspektivě. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. Studijní texty. ISBN 978-80-7419-019-3.
Výukové metody
Přednášky, semináře, diskuse, skupinové projekty
Metody hodnocení
Prosím sledujte aktuální sylabus pro danou ročníkovou kohortu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/SANb1006