SOC109 Demografie

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Dr. Aleš Burjanek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
Mgr. Karina Hoření (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 8:00–9:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Předpoklady
! NOW ( SOCb1009 Demografie )&&! SOCb1009 Demografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvováním kursu demografie si studenti osvojí schopnosti analýzy struktury a reprodukce lidských populací. Na základě prvé části kursu (po seznámení s předmětem demografie, prameny demografických dat i elementární metodikou konstrukce demografických ukazatelů) budou studenti schopni interpretovat údaje o stavu a struktuře obyvatelstva České republiky. Konkrétně data, mapující skladbu podle pohlaví, věku, socio-ekonomického statusu, vzdělání, náboženského vyznání, národnosti a typů domácností. Ve druhé části kursu studující porozumí principům analýzy pohybu obyvatelstva, tedy procesům úmrtnosti, porodnosti (resp. plodnosti), potratovosti, sňatečnosti, rozvodovosti a migrace. Po úspěšném ukončení kurzu budou studenti umět aplikovat terminologii, metodologickou výbavu a základní teoretické koncepty demografie. Budou též schopni interpretovat vývoj obyvatelstva České republiky, a to v kontextu populačních trendů Evropy.
Výstupy z učení
Absolvováním kursu demografie si studenti osvojí schopnosti analýzy struktury a reprodukce lidských populací.
Osnova
 • (1) Demografie jako vědní obor, její předmět a součásti;
 • (2) Konstrukce demografických ukazatelů;
 • (3) Prameny pro zjišťování demografických údajů;
 • (4) Obyvatelstvo podle pohlaví a věku;
 • (5) Profesní, vzdělanostní, náboženská a etnická skladba populace;
 • (6) Domácnosti;
 • (7) Úmrtnost;
 • (8) Porodnost;
 • (9) Sňatečnost;
 • (10) Potratovost;
 • (11) Rozvodovost;
 • (12) Migrace;
 • (13) Světový populační vývoj.
Literatura
 • FIALOVÁ, Ludmila. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Vyd. 2., dopl. Praha: Mladá fronta, 1998. 398 s. ISBN 8020407200. info
 • KOSCHIN, Felix. Demografie poprvé. Vyd. 2. přeprac. V Praze: Oeconomica, 2005. 122 s. ISBN 8024508591. info
 • Romové v České republice, (1945-1998). Vyd. 1. Praha: Sociopress, 1999. 558 s. ISBN 80-902260-7-8. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou? I. Praha: SLON, 2001. 261 s. EDICE STUDIE. ISBN 80-86429-01-6. info
 • Vývoj obyvatelstva v roce 200X. ČSÚ, Praha.
 • WEEKS, John R. Population :an introduction to concepts and issues. 7th ed. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1999. xxiii, 673. ISBN 0-534-55305-2. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodině, četba a domácí příprava
Metody hodnocení
Průběžný písemný test v polovině semestru; Finální zkouška písemným testem. Závěrečný test sestává zpravidla ze 30 otázek. K úspěšnému zvládnutí je třeba dosáhnout alespoň 60% z maximálního počtu bodů.
Informace učitele
Povinné části studijní literatury obsahuje Čítanka, dostupná elektronicky z Informačního systému FSS (složka Studijní materiály). Další doplňující materiály (grafy zobrazující vývoj a strukturu populace, pracovní materiály k tématům etc.) naleznou studenti tamtéž.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/SOC109