SOC284 Sociální gerontologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jana Godarová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednášející)
Mgr. Pavel Kellner (cvičící)
Mgr. Monika Kyselá (pomocník)
Garance
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé liché úterý 8:00–11:40 U34
Předpoklady
! NOW ( SOCb2284 Sociální gerontologie ) && ! SOCb2284 Sociální gerontologie
Kurz nemá žádné prerekvizity.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz seznamuje studující se základními přístupy v oblasti sociální gerontologie formou přehledu klíčových konceptů a problémů. Po absolutoriu předmětu budou studující ovládat základní argumentaci v oblasti stárnutí populace a porozumí přesahu demografických jevů pro život ve společnosti. Budou vybaveni pojmy, koncepty, přístupy a metodami pro relevantní sociologickou a sociálně politickou praxi.
Výstupy z učení
Studující budou po absolvování předmětu: -schopni rozpoznat skryté, objektivní a subjektivní, věkové normy, jejich výskyt a účinnost; - znát sestavit výzkumný nástoroj přizpůsobený výzkumu v seniorské populaci; - napsat odbornou esej s využitím struktury odborného časopiseckého článku a s využitím vybrané citační normy; - prezentovat a argumentovat hlavní závěry svého individuálního studia.
Osnova
 • Úvod od kurzu a demografie stárnutí.
 • Zažít stáří na vlastní kůži (Gerontooblek).
 • Politiky stárnutí.
 • Sociologický výzkum v seniorské populaci.
 • Stáří a veřejný prostor.
 • Stáří a bydlení.
 • Sociologie věku, stáří a stárnutí.
 • Ekonomie stárnutí.
 • Stáří a rodina.
 • Psychologie stárnutí.
Literatura
 • DUDOVÁ, Radka. Postarat se ve stáří : rodina a zajištění péče o seniory. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., 2015. 199 stran. ISBN 9788073302603. info
 • GEORGI, Hana, Cyril HÖSCHL a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Gerontologie : současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd. Vydání 1. Praha: Karolinum, 2014. 288 stran. ISBN 9788024626840. info
 • The new science of ageing. Edited by Alan Walker. 1st pub. Bristol: Policy Press, 2014. x, 334. ISBN 9781447314660. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ a Dana SÝKOROVÁ. Stáří ve městě, město v životě seniorů. 1. vyd. Praha, Brno: Sociologické nakladatelství, Masarykova univerzita, 2013. 372 s. Studie. ISBN 978-80-7419-141-1. URL info
 • The Sage handbook of social gerontology. Edited by Dale Dannefer - Chris Phillipson. Los Angeles: Sage Publications, 2010. xxiv, 685. ISBN 9781446270479. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodinách, prezentace pozvaných lektorů, seminární práce, četba zadané literatury,
Metody hodnocení
5 seminárních prací; krátká odborná stať na zadané téma a její prezentace před skupinou
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/SOC284